Posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

06.04.2022

Dzisiaj przed południem rozpoczęło się posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC podsumowujący pierwszy kwartał 2022 r. Spotkanie, w formule online, rozpoczął prezes Business Centre Club Marek Goliszewski.

Przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC powitał ministrów oraz wygłosił ilka zdań wprowadzenia nt. bieżącej sytuacji: wojny w Ukrainie, zmianach w PIT w Polskim Ładzie, brakujących środkach z KPO i braku poprawy relacji z UE. Prezes odniósł się również do wysokiej inflacji i rosnących w szybkim tempie cen energii elektrycznej i problemach z jej dostępnością.

Jako pierwszy głos zabrał Janusz Steinhoff. Minister gospodarki Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC krytycznie ocenił „bałagan kompetencyjny w odniesieniu do funkcji regulacyjnych odnoszących się do gospodarki. Konsekwencje tego stanu dotyczą w sposób szczególny szeroko rozumianej polityki energetycznej. Sytuację pogłębia fakt vacatów na stanowisku ministra finansów i ministra rozwoju i technologii.”

Następnie sytuację ekonomiczną i gospodarczą kraju relacjonował prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC. Minister finansów GGC mówił m.in. o inflacji oraz obsłudze zaciągniętych długów.

 

W następnej kolejności głos zabrała Anna Janczewska, minister ds. systemu ochrony zdrowia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, która skupiła się na kwestii jego funkcjonowania w kontekście przyjęcia ponad 2 milionów uchodźców z Ukrainy. Ekspertka odniosła się także do ostatnich badań dotyczących dyskryminacji kobiet w systemie ochrony zdrowia.

Grażyna Magdziak, minister skarbu i prywatyzacji, zwróciła uwagę m.in. na to, że spółki Skarbu Państwa powinny dokonać przeglądu braków kadrowych i pozyskać pracowników z Ukrainy, oferując dokształcenie, zakwaterowanie. – To ogromna szansa, ponieważ te firmy cierpią na deficyt pracowników – zaznaczyła ekspertka BCC.

Z kolei Ryszard Kalisz, minister prawa GGC BCC, zwrócił uwagę na to, że „Polska na życzenie rządu jest w procesie tracenia 36 mld euro z Europejskiego Funduszu Odbudowy i 12 ml z programu tanich pożyczek”. – Nie możemy dopuścić do wprowadzenia do Konstytucji konfiskaty mienia czy wprowadzenie do prawa zapisu dot. szpiegostwa nieumyślnego – dodał minister.

Opinię i rekomendację wszystkich ministrów Gospodarczego Gabinetu Cieni wraz z fragmentami wideo z posiedzenia będziemy publikować na stronie Opinii Ekspertów. 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL