Posiedzenie plenarne RDS z udziałem Prezydenta RP

20.06.2017

19 czerwca w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele BCC: Zbigniew Żurek, Wojciech Warski, Grażyna Magdziak, Jan Stefanowicz, Witold Michałek.

 

Podczas spotkania RDS z Prezydentem RP odbyła się dyskusja dotycząca rekomendacji zmian w ramach nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego po dwóch latach jej funkcjonowania.

– Rada Dialogu Społecznego powołana w 2015 roku, przy znacznej inicjatywie BCC, jest wartością samą w sobie, ponieważ pozwala na dyskusję i ucieranie poglądów w trójkącie rząd – pracodawcy – pracownicy, zaś na poziomie wojewódzkim mamy do czynienia z dialogiem de facto czwórstronnym, w którym uczestniczy jeszcze strona samorządowa – podkreślał dr Wojciech Warski, wiceprzewodniczący RDS, przewodniczący Konwentu BCC.
Tę formułę – zdaniem BCC, należy rozwijać i doskonalić, nie tworząc nowych bytów dialogu, które rozmywałyby działania RDS-u. Potrzebna jest raczej roztropna polityka „otwartych drzwi” dla mniejszych organizacji pracodawców i związków zawodowych, by ich głos, przekazywany na określonych warunkach poprzez Radę Dialogu Społecznego, był lepiej słyszalny. Troską BCC jest także rozwój dialogu regionalnego oraz zapewnienie, adekwatnego do zadań, finansowania Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, które jest obecnie na rażąco niskim poziomie.

Niestety, w ostatnim okresie, pomimo wysiłków minister Elżbiety Rafalskiej, ministra Stanisława Szweda, obserwujemy słabnięcie dialogu społecznego i szereg działań pozornych, co zaczyna przypominać sytuację z okresu Trójstronnej Komisji. Dowodem jest debata o ustawach zdrowotnych, która nie spotkała się z merytorycznym zainteresowaniem ministra Radziwiłła, który nie skorzystał z dawanej mu szansy wypracowania stanowiska trójstronnego w ramach RDS.

– Instrumentalnym użyciem autorytetu RDS okazało się uchwalanie zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, polegające na wykorzystaniu w pracach legislacyjnych pozytywnych opinii, formułowanych wcześniej przez organizacje pracodawców do pierwotnej wersji projektu, nie zawierającej opisywanych, niekorzystnych zmian prawnych. Już po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, przyjęto autopoprawkę, która wprowadziła dodatkowe przepisy zupełnie niezwiązane z celem konsultowanego w Radzie Dialogu Społecznego projektu ustawy. To zagrożenie dla przedsiębiorców i zatrudnionych, które zweryfikuje czas – mówił Wojciech Warski.

Wyrazem słabnącego dialogu trójstronnego jest również fakt, że przyjmowane są obecnie prawie wyłącznie stanowiska strony społecznej, a nie stanowiska trójstronne RDS. Tych ostatnich udało się przyjąć zaledwie kilkanaście na (obecnie) 38 strony społecznej.
– Dlatego bardzo pożądany jest patronat i aktywna rola urzędu Prezydenta RP w pracach RDS łącznie z wykorzystaniem prerogatyw obecnego art. 22 i podniesienie rangi Przedstawiciela Prezydenta – wyjaśnił.

Wojciech Warski podkreślił, że jako przedstawiciel organizacji pracodawców, uważa iż planowana przez rząd tzw. reforma sądownictwa, która obejmie również sądownictwo gospodarcze, rodzi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw, obrotu gospodarczego i  zatrudnionych, szczególnie w sektorze MŚP.

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL