Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego z 15 czerwca

16.06.2023

15 czerwca w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie poprowadził Łukasz Bernatowicz  – przewodniczący RDS i prezes Związku Pracodawców Business Centre Club. 

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pracodawców, przedstawiciele rządu i kancelarii prezydenta.Najważniejszym tematem było sprawozdanie z wykonania budżetu państwa, przyjęte przez Rząd wraz z uchwałą w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2022.

Posiedzenie rozpoczęło przemówienie wiceministra finansów Sebastiana Skuzy, który podkreślał, że: dokonując analizy trzeba mieć na uwadze to, że ostatnie 3 lata to dla polskiej gospodarki najbardziej nieprzewidywalny okres od lat, czas bezprecedensowej walki z efektami pandemii. Według ministerstwa determinujący wpływ na poziom inflacji i wzrostu cen towarów i usług  w Polsce miał też konflikt zbrojny w Ukrainie i związany z nim szok podażowo-popytowy.

Sprawozdanie z realizacji budżetu, które wpłynęło do biura RDS 31 maja, opiniowali przedstawiciele organizacji pracodawców. W dyskusji dominowały opinie negatywne. Podkreślono, że nie mamy jasnego obrazu polityki gospodarczej np. w odniesieniu do inflacji bazowej. Zadano również pytanie, jak ocenić sprawozdanie w momencie kiedy rząd nie przedstawia realnych danych.

Przedstawiciele pracodawców zwrócili uwagę, że duża część deficytu budżetu państwa pozostaje poza nim, między innymi ze względu na nie uwzględnianie wydatków na fundusze, które nie są przedstawiane do kontroli Sejmu i NIK (12 miliardów versus deficyt sektora 100 miliardów). Podkreślono, że sprawozdanie jest przykładem obniżania transparentności i jawności działań rządu.

Podczas dyskusji podkreślono także, że siódmy rok z rzędu mamy bardzo niskie nakłady inwestycyjne. W starzejącym się społeczeństwie, takim jako polskie, jedynym sposobem na zrównoważenie jest zwiększenie nakładów inwestycyjnych. Konieczne są wyższe nakłady na środki trwałe, zdrowie i edukację.

Jak wyglądałaby realizacja budżetu gdybyśmy otrzymalibyśmy środki z KPO, o które apelujemy od wielu miesięcy? Zapewne obraz byłby zgoła odmienny. – podsumował przewodniczący RDS – Łukasz Bernatowicz.

Podczas posiedzenia plenarnego została także przyjęta uchwała w sprawie Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku, który stanowi bezpośrednią kontynuację Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, określa cele i priorytety inwestycyjne i ustanawia ramy finansowe oraz warunki realizacji inwestycji kolejowych przewidywanych do realizacji do 2030 r.

Kolejne posiedzenie RDS odbędzie się 10 lipca.

 

Link do informacji prasowej >>

Relacje z poprzednich posiedzeń:

8 maja 2023 >>

16 marca 2023 >>

25 stycznia 2023 >>

28 listopada 2022 z udziałem Prezydenta >>

7 listopada 2022 z udziałem Premiera  >>

 

Kontakt ws. Rady Dialogu Społecznego:

Łukasz Bernatowicz, przewodniczący RDS >>

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL