Relacje z ZUS

06.02.2017

Wybrane problemy zgłaszane przez przedsiębiorców w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych były głównym tematem posiedzenia Zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji WRDS WD. Spotkanie prowadził nowy przewodniczący Zespołu Marek Woron, kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC.

O problemach pojawiających w relacji: przedsiębiorca – ZUS mówił mecenas Wojciech Zając, radca prawny i partner, kierujący praktyką prawa pracy w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k. Wśród najważniejszych pojawiły się: zatrudnianie kobiet w ciąży i niewystarczająca kontrola zwolnień kobiet ciężarnych, specyfikacja umów cywilno-prawnych, zbyt duża liczba kontroli, wyznaczanie bardzo krótkich terminów na złożenie dokumentów czy wyjaśnień, brak znajomości branży, która podlega kontroli np. branży innowacyjnych – informatycznych etc.

Do tych zagadnień w trakcie spotkania odnieśli się goście z oddziału wrocławskiego ZUS, dyrektor Roman Śniedziewski, inspektor kontroli Tomasz Mróz, Bogusława Balicka, Halina Chrzanowska, wskazując, że obecnie ZUS wprowadza wiele usług spersonalizowanych, m.in. tzw. opiekuna płatnika strategicznego, które to działania mają pomóc poprawić relacje pomiędzy organem kontroli a płatnikiem składek. Ponadto m.in. utworzone zostały w ZUS stanowiska dla płatników, którzy popadli w tarapaty finansowe, stanowisko ds. ulg (doradcy ds. ulg) etc. Przedstawiciele ZUS wskazywali, że celem wzmożonych kontroli zusowskich jest ochrona pracowników, za których czasami pracodawcy nie odprowadzają składek na ubezpieczenie społeczne.
Pierwsze posiedzenie Zespołu w nowym roku i pod nowym kierownictwem, zainaugurowało cykl planowanych spotkań dotyczących otoczenia prawnego dla przedsiębiorców w nurcie aktualnych zmian. Następne będzie poświęcone współpracy przedsiębiorców z organami administracji podatkowej.
Marek Woron na zakończenie spotkania zwrócił się do Agaty Zemskiej, dyrektor Wydziału Gospodarki UMWD o przygotowanie tematów, którymi w bieżącym roku będzie się zajmował ten wydział, a które znajdowałyby się w obszarze zainteresowań partnerów społecznych.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL