Spotkanie z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

14.02.2024

13 lutego  odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pracodawców z nowo mianowanym Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Sekretarzem Stanu,  Łukaszem Krasoniem. Celem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy oraz przedstawienie oczekiwań i propozycji środowiska biznesowego dotyczących wspierania aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

W trakcie spotkania Pełnomocnik Rządu szczegółowo omówił obecną sytuację i główne wyzwania stojące przed Ministerstwem w kontekście aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Dyskusja skupiła się na kluczowych tematach, takich jak sytuacja na rynku pracy, wpływ wzrostu płacy minimalnej na ekonomię zatrudnienia, a także konieczność intensyfikacji współpracy pomiędzy instytucjami rynku pracy a sektorem prywatnym.

Podczas dyskusji zostały również poruszone problemy z dostępem do szkolnictwa wyższego oraz kursów specjalistycznych – swoimi spostrzeżeniami w tej kwestii podzielił się prof. Jacek Męcina. Zwiększenie poziomu wykształcenia wśród osób z niepełnosprawnościami, na pewno wpłynie na polepszenie ich sytuacji na rynku pracy. Przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opisali również projekty, które mogą wspomóc aktywizację zawodową – takie jak mobilne doradztwo zawodowe, powrót do realizacji koncepcji zatrudnienia wspomaganego, czy asystenci dla osób z niepełnosprawnościami.

Wszyscy uczestnicy zgodzili się że nadchodzące regulacje ESG mogą stanowić pozytywny impuls co do budowania świadomości dotyczącej inkluzyjnego rynku pracy.

Tomasz Szklarski, reprezentujący Business Centre Club, przedstawił list z postulatami, podkreślając potrzebę zwiększenia dofinansowania do wynagrodzeń dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. Podobne stanowisko, poparte szczegółową analizą w tej kwestii podniesione zostało przez Teresę Hernik (Federacja Przedsiębiorców Polskich). Spotkanie zgromadziło również przedstawicieli takich organizacji jak Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Jednym z najważniejszych wniosków spotkania jest deklaracja Pełnomocnika Rządu o otwartości na dialog z pracodawcami i chęci dostosowania działań Ministerstwa do bieżącej sytuacji ekonomicznej. Przedstawiciel Business Centre Club zaproponował cykliczne spotkania z przedstawicielami organizacji pracodawców, co spotkało się z ogólna aprobatą. Od teraz takie spotkania będą odbywały się kwartalnie, co stanowi ważny krok w kierunku budowania trwałej współpracy.

Business Centre Club wyraża zadowolenie z przebiegu spotkania i składa wyrazy uznania dla  Łukasza Krasonia w związku z objęciem funkcji Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Otwartość na dialog i współpraca z pracodawcami na pewno przyczynią się do skutecznego rozwiązywania problemów rynku pracy, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców.

 

Więcej informacji – Elżbieta Glapiak, dyrektor Departamentu Analiz i Inicjatyw Gospodarczych BCC, elzbieta.glapiak@bcc.pl

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL