Webinarium „BCC dla Rodzinnych”

07.04.2021

We wtorek, 6 kwietnia br. Komisja BCC dla Rodzinnych w ramach konsultacji projektu ustawy o fundacji rodzinnej zorganizowała spotkanie z udziałem Przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Eksperci Ministerstwa i BCC przedstawili propozycje zawarte w projekcie ustawy oraz odpowiadali na pytania przedsiębiorców. Organizatorzy dziękują dr. Markowi Niedużakowi, podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, mecenas Katarzynie Skrzek z Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, mecenas Agnieszce Krysik, przewodniczącej Komisji BCC dla Rodzinnych oraz prof. Adamowi Mariańskiemu, ekspertowi BCC. Uczestnicy są zgodni, że rozmowy były merytoryczne.

Planowane są kolejne dni konsultacji i przygotowanie stanowiska BCC, które zostanie przekazane Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii. Wszyscy zainteresowani mogą wziąć udział w badaniu i wyrażeniu opinii o projekcie ustawy o fundacji rodzinnej:

Badanie Komisji „BCC dla Rodzinnych” nt. propozycji projektu ustawy o fundacji rodzinnej

Pytania i sugestie można przesyłać mailem na adres Komisji „BCC dla Rodzinnych”

 

 

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL