Wiesław Łubiński prezesem PKPS
13.07.2015

W Olsztynie odbył się Zjazd Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Podsumowano 5-letnią kadencję władz. Funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ponownie powierzono Wiesławowi Łubińskiemu, kanclerzowi Loży Olsztyńskiej, który pełni ją nieprzerwanie od 2005 roku. Z organizacją związany jest od 1982 r. jako inicjator wielu przedsięwzięć charytatywnych, m.in. wielkanocnych zbiórek pieniężnych, przedświątecznych akcji pomocy „Mikołaj dzieciom”, zbiórek przyborów szkolnych.

PKPS to charytatywna organizacja powstała w 1958 r. Jej celem jest niesienie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, rodzinom pozbawionym środków do życia, niezdolnym do rozwiązywania swoich problemów życiowych, bezradnym życiowo, wykluczonym społecznie. PKPS prowadzi wiele form pomocy, od opieki nad chorymi i starszymi w domu po pomoc finansową, rzeczową, dożywianie, usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze, edukację, pomoc prawną, działalność kulturalną. Komitet organizuje też akcje, koncerty  i imprezy charytatywne na rzecz podopiecznych, prowadzi stacjonarne placówki pomocy społecznej i opieki medycznej.

Wiesław Łubiński, fot. archiwum

Wiesław Łubiński, fot. archiwum

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL