Wjadą czy nie wjadą?

15.03.2013

W Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się debata gospodarcza pt. „Infrastruktura i drogi Warmii i Mazur. Bezpieczeństwo gospodarcze”.

W spotkaniu udział wzięli: poseł Jerzy Szmit, prof. Barbara Wróblewska wicedyrektor PAN; wicemarszałek województwa Witold Wróblewski; prof. Andrzej Buszko, kierownik Katedry Nauk Ekonomicznych UWM; Jan Maścianica wicewojewoda warmińsko-mazurski; prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Gospodarzem debaty był kanclerz Loży Olsztyńskiej Wiesław Łubiński, a poprowadził ją red. Marek Jarmołowicz. Debacie przysłuchiwali się przedsiębiorcy, samorządowcy, dziennikarze i młodzież.

Prof. Andrzej Buszko zaprezentował badania naukowe, przytoczył opinie ekonomistów i praktyków życia gospodarczego na temat wartości infrastruktury komunikacyjnej. Wszyscy są zgodni, że dobre drogi i szeroko rozumiana komunikacja to warunek rozwoju każdego społeczeństwa.

Prezydent Piotr Grzymowicz mówił o bezpieczeństwie miasta i zagrożeniach wywoływanych przez transport kołowy. Zadeklarował, że jeśli Ministerstwo Infrastruktury nie znajdzie pieniędzy na obwodnicę to tiry do miasta i przez miasto nie przejadą. Tu rozgorzał spór z wojewodą, który zapowiedział, że decyzję prezydenta unieważni, bo narusza ona prawo do swobodnego poruszania się po drogach publicznych. Marszałek Witold Wróblewski polemizował z wcześniejszymi wystąpieniami i dowodził, że na modernizację dróg Warmii i Mazur pozyskał niespotykane w dotychczasowej historii fundusze, ale zapóźnienia regionu są tak duże, że nie można od razu zrobić wszystkiego. Wyraził obawę czy w nowej perspektywie finansowej, samorządy będą w stanie skonsumować obiecane środki (brak tzw. wkładu własnego).

Prof. Barbara Wróblewska podkreślała z kolei, że niewielu przedsiębiorców chce i potrafi korzystać z nowoczesnej myśli naukowej, choć jej jednostka naukowo-badawcza jest do dyspozycji biznesu.

W czasie dyskusji przedsiębiorcy pytali o aktywność Agencji Rozwoju Regionalnego i Specjalnej Strefy Ekonomicznej, mówiono także o tym jako pogodzić dalsze uprzemysłowienie regionu z zachowaniem jego walorów przyrodniczych.

Olsztyńska debata, fot. archiwum

Olsztyńska debata, fot. archiwum

Olsztyńska debata, fot. archiwum
COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL