Z prac Rady Dialogu Społecznego – posiedzenie Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego RDS

17.03.2017

16 marca br. Zbigniew Żurek, przewodniczący Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego RDS poprowadził kolejne posiedzenie tego gremium.

Głównym punktem spotkania była rozmowa członków zespołu z przybyłymi z całej Polski przedstawicielami Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego (WRDS). Głównym tematem dyskusji była kwestia skutecznej kooperacji pomiędzy RDS i WRDS-ami.

Rozmawiano także na temat Trójstronnych Zespołów Branżowych, mediatorów w dialogu społecznym, planu pracy Zespołu i Rady na rok 2016, dialogu społecznym w Unii Europejskiej, zasadom udzielania patronatu honorowego przez Radę Dialogu Społecznego.

W posiedzeniu zespołu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. BCC, oprócz przewodniczącego Zespołu, reprezentowali członkowie RDS Witold Michałek i Jan Stefanowicz.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL