BCC na EEC: Jan Król – sesja „Trzeci sektor”

26.04.2023

Dorobek trzech dekad w budowaniu kapitału społecznego i podstaw społeczeństwa obywatelskiego to przede wszystkim zasługa organizacji pozarządowych, ich udziału w polskim życiu publicznym, społecznym i gospodarczym. O współpracy organizacji z biznesem i administracją mówił podczas sesji pt. „Trzeci sektor” Jan Król, ekspert BCC ds. gospodarki, społeczeństwa i polityki. W dalszej części dyskusji poruszono m.in. tematy związane z finansowaniem działalności organizacji pozarządowych – instytucjonalną i społeczną kontrolą przydzielania i wydatkowania środków.

– Organizacje pozarządowe są dla biznesu jak świeże powietrze. Niestety, rząd i bardzo często samorządy, odnoszą się z dystansem do tych organizacji, widząc w nich konkurencję a nie partnera   – ocenia Jan Król.

Misją Business Centre Club jest dbałość o społeczne zaangażowanie przedsiębiorców. Klub aktywnie promuje działalność obywatelską firm, ich właścicieli i menadżerów oraz zachęca przedsiębiorców do zaangażowania we współpracę z trzecim sektorem. Od początku swojego istnienia Business Centre Club pomaga instytucjom charytatywnym, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, wspiera akcje społeczne, patronuje przedsięwzięciom edukacyjnym. Jest to kilkaset inicjatyw rocznie (min. badania, konferencje, konkursy, projekty społeczne, szkolenia, targi, turnieje sportowe, inicjatywy naukowe i wydawnictwa).

Pragnąc uhonorować osoby zaangażowane społecznie Business Centre Club ustanowił Medal Solidarności Społecznej. W jednej ze swoich opinii Europejski Komitet-Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli stwierdza: „…Godną wspomnienia wzorcową inicjatywą mającą na celu mobilizowanie przedsiębiorców i władz publicznych jest Medal Solidarności Społecznej przyznawany przez Business Centre Club – jedną z największych organizacji przedsiębiorców w Polsce. Jest to specjalna nagroda, którą wyróżniane są osoby propagujące m.in. ideę odpowiedzialności społecznej biznesu. Medale wręczane są w obecności setek menedżerów, ministrów, członków korpusu dyplomatycznego, premiera, a nawet prezydenta Rzeczypospolitej, przewodniczącego Komisji Europejskiej lub przewodniczącego EKES-u…”

BCC prowadzi również projekt „Firma Dobrze Widziana”, w którego ramach realizowana jest kampania edukacyjna mającą poszerzać w środowisku przedsiębiorców wiedzę z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, wskazywać różne obszary ESG, łamać stereotypowe opinie na ten temat i promować działania podnoszące adaptacyjność przedsiębiorstw w oparciu o zasady CSR. W ramach projektu BCC prowadzi konkurs na Firmę Dobrze Widzianą, którego celem jest promowanie firm prowadzących biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na ten temat. Istotnymi elementami podlegającymi ocenie konkursowej są: opracowana i wdrożona strategia działań w obszarze ESG, skuteczność oraz metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy na ten temat, polityka firmy wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia oraz przestrzeganie reguł społecznej odpowiedzialności biznesu w dziedzinie ekologii, rynku i działań charytatywnych.

Wspierając społeczne zaangażowanie przedsiębiorców, BCC współpracuje również z instytucjami państwowymi: np. uczestniczy w Zespole do Spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej.

Lista prelegentów >>

Informacja prasowa >>

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL