Interwencja u Prezesa ZUS

14.07.2015

Ostatnio zwróciły się o pomoc do BCC firmy , które ucierpiały w związku z głośną ostatnio sprawą tzw. outsourcingu pracowniczego, którego ofiarą padło wiele przedsiębiorców w Polsce.

 

Przedsiębiorstwa te podpisały umowy  z agencjami pracy tymczasowej,  które nie wywiązały się z podjętych zobowiązań odnośnie odprowadzania skałek do ZUS i teraz znalazły się w trudnej sytuacji finansowe w związku z zakwestionowaniem przez ZUS ważności zawartych umów. Biorąc pod uwagę skalę problemu przedsiębiorców  i tym, iż istnieją różne interpretacje prawne dotyczące ważności w/w umów wystąpiliśmy do Prezesa ZUS z interwencją w tej sprawie.

Interwencja u Pani Premier

Korzenie sprawy sięgają roku 2008 kiedy międzynarodowe instytucje finansowe wydrenowały wile polskich firm w ramach tzw. opcji walutowych, z których część zbankrutowała. Są też i takie, które przez kolejne lata dużym wysiłkiem zarządów i załóg spłaciły swoje zobowiązania i nadal prosperują tworząc dochód narodowy i utrzymują tysiące miejsc pracy. Jednak dziś poszczególne elementy umów opcyjnych urzędy kontroli skarbowej korygują na niekorzyść firm, nie uznając spłat zobowiązań związanych z tymi opcjami. Często ten sam stan faktyczny jest inaczej interpretowany przez różne urzędy. Dla wielu firm może to oznaczać wyrok i kolejne rzesze bezrobotnych na rynku. W związku z tym poprosiliśmy Panią Premier Kopacz o osobiste zainteresowanie się problemem i skuteczną interwencję na rzecz przedsiębiorców w tej sprawie.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL