Pilnie u Ministra Infrastruktury i Budownictwa

05.01.2018

Od połowy listopada ub.r. drastycznie zostały ograniczone dostawy polskich wyrobów do odbiorców ukraińskich. Przyczyną takiego stanu rzeczy był brak zezwoleń przewozowych dla transportu ukraińskiego, a tylko ten ma prawo odbierać  wyroby od polskich dostawców dla kontrahentów z Ukrainy – większość dostaw na Ukrainę jest bowiem realizowana na bazie FCA, co sprawia, że  sprawy transportowe leżą po stronie ukraińskich kontrahentów, wynika to zarówno z przyczyn kosztowych, ale także administracyjno-celnych. Brak ciągłości dostaw uderza w polskich producentów i prowadzi do wymiernych strat, łącznie z niebezpieczeństwem całkowitej utraty rynku. W związku z tą sytuacją, eksperci BCC wystąpili z pilną interwencją do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, aby zmienić tę bardzo niekorzystną sytuację, w jakiej znalazły się polskie firmy.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL