Podsumowanie spotkania Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia

06.03.2017

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia z udziałem przedstawicieli BCC odbyło się 6 marca 2017 roku. Spotkanie zwołano po raz pierwszy po trzymiesięcznej przerwie. Po raz pierwszy brała w nim udział i prowadziła je nowo mianowana sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko.

Sprawozdanie ze spotkania w załączeniu.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL