Stanowisko w ramach konsultacji BCC

23.04.2021

W czwartek, 22 kwietnia br. przekazaliśmy do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii stanowisko Komisji „BCC dla Rodzinnych” Business Centre Club oraz uwagi do projektu ustawy o fundacji rodzinnej.

Po 30 dniach konsultacji publicznych prowadzonych przez Komisję „BCC dla Rodzinnych” z firmami rodzinnymi, przedsiębiorcami i środowiskiem doradczym zainteresowanymi przyjęciem do polskiego porządku prawnego instytucji fundacji rodzinnej zgromadziliśmy opinie wielu osób, którą przekazaliśmy do projektodawcy. Liczymy, że spotkamy się z pozytywnym odbiorem, który przełoży się na proces stanowienia prawa i jakość oczekiwanego przez środowisko przedsiębiorczości rodzinnej rozwiązania – Fundacji Rodzinnej.

BCC Komisja BCC dla Rodzinnych: tabela uwag dot. projektu ustawy o fundacji rodzinnej

30 uwag do projektu ustawy o fundacji rodzinnej

Stanowisko Komisji – fundacje rodzinne

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL