To bezzasadne wykluczenie

10.03.2016

Członkowskie BCC są zaniepokojone projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Projekt w sposób wyraźny nawiązuje do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, której celem jest m.in. implementacja przepisów dyrektywy unijnej 2014/24/UE, w szczególności w zakresie wdrożenia przepisów in-house.

 

Firmy sprzeciwiają się analogicznym zmianom zaproponowanym w komentowanym Projekcie.  Przepisy te umożliwiają  spółkom o wyłącznie gminnym kapitale zakładowym oraz spółkom prowadzącym przeważającą część działalności w sferze użyteczności publicznej na rzecz tej jednostki samorządu terytorialnego, bezprzetargowe zlecenia realizacji zadań związanych z: a) zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, b) odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Powyższe rozwiązania, które zdaniem projektodawców mają usprawnić utrzymanie czystości i porządku w gminach, cieszyć będą jednak wyłącznie podmioty publiczne. Regulacje te doprowadzą do bezzasadnego  wykluczania podmiotów prywatnych z dostępu do realizacji ww. zadań ze środków publicznych. Konsekwencją może być destabilizacja rynku oraz rażące ograniczanie zasady swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzanie proponowanych regulacji nie przyczyni się też do zwiększenia transparentności funkcjonowania rynku. A zamiast tego przynieść może przeciwny efekt, w postaci zwiększenia kosztów realizacji usług, spadku jakości ich wykonania, a także zachwiania kilku podstawowych zasad kształtujących prawa rynku.
BCC wystąpiło ze zdecydowaną interwencją w tej sprawie, w obronie interesów naszych firm.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL