Walczymy z niesolidnością – sposoby na dłużnika z UE i polskiego kontrahenta

04.05.2014

– Ostatnio firma z BCC zwróciłam się o pomoc w sprawie windykacji należności od niesolidnego kontrahenta mającego siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Mimo wielu wezwań do zapłaty, nie otrzymuje odpowiedzi, a tym bardziej swoich należności. Problemem zajęła się niezwłocznie nasza kancelaria windykacyjna, interweniowaliśmy też w Ambasadzie RP w państwie dłużnika.

 

– Umowa na roboty budowlane zawarta przez firmę członkowską  przewiduje procedurę zmiany terminu wykonania zadań kluczowych. Zgodnie z jej zapisami, jeżeli w wyniku okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi klient, podwykonawca nie może wykonać poszczególnych etapów budowy w terminie, to ulega on wydłużeniu. Warunkiem zmiany terminu wykonania zdarzenia kluczowego jest wystosowanie pisma do klienta określającego jego działanie lub zaniechanie i sposób w jaki opóźniło ono wykonanie umowy. Jeżeli podwykonawca nie złoży takiego wniosku – nie nastąpi przesuniecie terminu. Nasza firma wystosowała takie pismo, ale klient unika ustalenia i przedstawienia  ostatecznego harmonogramu realizacji i podpisania aneksu terminowego. Co zrobić w takiej sytuacji? Sprawą zajęli się nasi prawnicy, którzy opracowali sposób rozwiązania problemów z kontrahentem.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL