Zła interpretacja

10.10.2016

Firma członkowska została poddana kontroli skarbowej. W protokole stwierdzono nieprawidłowości, które miały polegać na tym, że kontrolowana Spółka niewłaściwie odliczyła VAT wynikający z faktur, które dokumentowały czynności wykonane przez podwykonawców. Jednak w ocenie firmy protokół jest oparty na nieprawidłowej interpretacji niektórych zdarzeń z badanego okresu i wadliwej ocenie niektórych dokumentów, np. protokołów zdawczo-odbiorczych dokumentujących wykonanie prac czy umów zawartych z niektórymi podmiotami gospodarczymi. Firma nie zgadza się z zastrzeżeniami zawartymi w protokole. Jakie kroki może podjąć w takiej sytuacji? Sprawą zajęli się prawno-podatkowi eksperci BCC.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL