Grzegorz Jarosław

Jarosław Grzegorz

ekspert BCC ds. przeciwdziałania nadużyciom gospodarczym (m.in. VAT) oraz systemów zapewnienia zgodności („compliance”)

tel: 508 018 455 e-mail: jaroslaw.grzegorz@bcc.org.pl

Starszy menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY. Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), jak również certyfikaty biegłego ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (CFE), Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz Project Management Professional (PMP). Jest członkiem Association of Chartered Certified Accountants, Stowarzyszenia Biegłych ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE) oraz Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA). Posiada rozległe doświadczenie w audytach specjalnych, doradztwie w sprawach spornych, audytach zgodności oraz projektach z zakresu zarządzania ryzykiem nadużyć. Był zaangażowany w ponad 80 projektów z zakresu wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom, w tym realizował projekty prowadzone dla spółek notowanych na GPW (również z WIG20). Karierę zawodową rozpoczynał od badania sprawozdań finansowych w jednej z firm tzw. „wielkiej czwórki”. Nadzorował przeprowadzanie audytów procesów biznesowych, weryfikacji transakcji, a także analizy i oceny systemów kontroli wewnętrznej, w tym m. in. wspierał klientów w zakresie identyfikacji transakcji karuzelowych VAT, weryfikacji wiarygodności kontrahentów oraz wypracowania mechanizmów przeciwdziałających uwikłaniu w transakcje karuzelowe. Prelegent licznych szkoleń i warsztatów poświęconych tematyce nieprawidłowości w obrocie gospodarczym. Był inicjatorem i koordynatorem unikatowego badania EY dotyczącego problemu nadużyć i korupcji w wybranych regionach Polski (2015).

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL