Płuska Elżbieta

Elżbieta Płuska

ekspertka BCC ds. regulacji i ryzyk środowiskowych

tel: 661 426 690 e-mail: elzbieta.pluska@bcc.org.pl

Chemik i manager z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym związanym z zarządzaniem i konsultingiem w ochronie środowiska. Zajmuje się zagadnieniami transformacji prawa ochrony środowiska w Polsce od 1980 r., i prawa UE w obszarach związanych z tworzeniem dokumentów strategicznych, procedurami i procesami inwestycyjnymi, emisjami przemysłowymi, zmianami klimatu, szkodami w środowisku i substancjami chemicznymi. Współautorka i autorka wielu opracowań, dokumentacji inżynierskich i eksperckich dla różnych sektorów gospodarczych i administracji centralnej z obszarów: strategicznych ocen dokumentów i programów, pozwoleń środowiskowych, analiz ryzyka dot. skutków regulacji prawnych, raportów oddziaływania, audytów, ocen typu due diligence. Posiada wieloletnie doświadczenie jako manager, kierownik projektu i członek zespołów projektowych, również międzynarodowych projektów. Dyrektor centrum badawczo rozwojowego w firmie ATMOTERM SA. Obecnie centrum prowadzi i realizuje projekty eksperckie dla administracji krajowej, samorządowej, agend unijnych, przedsiębiorstw. Centrum realizuje również własne projekty badawcze i wdraża nowe własne rozwiązania technologiczne zgodnie z kierunkami Zielonego Ładu szczególnie w przestrzeni miejskiej.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL