dr Sypniewska Barbara

dr Barbara Sypniewska

ekspertka BCC ds. zarządzania kapitałem ludzkim

tel: 508 090 119 e-mail: barbara.sypniewska@bcc.org.pl

Od wielu lat pracuje jako adiunkt w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania (Akademia Leona Koźmińskiego) oraz tytuł zawodowy magistra psychologii (Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, Wydział Psychologia).

W ramach działalności zawodowej prowadziła wiele lat własną działalność gospodarczą. Zdobyła bogate doświadczenie na stanowiskach doradczych, menedżerskich i specjalistycznych, pracując głównie w działach związanych z human resources (HR) w firmach prywatnych oraz organizacjach administracji publicznej. Opracowała i prowadziła wiele projektów szkoleniowych i doradczych.

Założycielka Stowarzyszenia „Otwarci na przyszłość” oraz Instytutu Współpracy z Biznesem. Jest wieloletnim członkiem Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej, Instytutu Zarządzania Godnościowego oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Mentorów. Koordynatorka Instytutu Szkoleniowego STABI.

Obszar zainteresowań to głównie zarządzanie kapitałem ludzkim i psychologia biznesu. Autorka wielu projektów badawczych i kilkudziesięciu artykułów i książek z zakresu m.in. satysfakcji i zaangażowania pracowników, anomii pracowniczej, zarządzania godnościowego, mentoringu, przywództwa, zarządzania kompetencjami, przedsiębiorczości, komunikacji i konfliktów w organizacji, motywowania, zachowań człowieka w organizacji. Publikacje dostępne są na stronie www.vizja.pl.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL