Wroński Szczepan

Szczepan Wroński

ekspert BCC ds. prawa pracy

tel: 510 520 598 e-mail: szczepan.wronski@bcc.org.pl

Szczepan Wroński – radca prawny, ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie specjalizował się w prawie finansowym, aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz Podyplomowe Studium w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców i oferuje pomoc prawną w szerokim zakresie spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W szczególności zajmuje się sprawami obejmującymi prawo spółek, prawo pracy i prawo cywilne. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w administracji publicznej prowadzi również sprawy o charakterze administracyjnym.
Ekspert w dziedzinie pomocy publicznej, w tym w kwestiach dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zdobywał doświadczenie, pracując w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, gdzie zajmował stanowisko Dyrektora odpowiedzialnego za udzielanie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz kierował projektem informatycznym, znanym jako System Obsługi Dofinansowań. Jako Dyrektor Działu Prawnego organizacji zrzeszającej pracodawców osób niepełnosprawnych zajmował się udzielaniem pomocy prawnej przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.
Autor licznych publikacji prasowych („Gazeta Prawna”, „Rzeczpospolita”, pisma branżowe) oraz książkowych na temat udzielania pomocy publicznej. Wykładowca na wielu szkoleniach oraz kursach dla pracodawców.
Posługuje się językiem angielskim oraz rosyjskim.

Specjalizacje:
– prawo spółek
– prawo pracy
– pomoc publiczna
– zatrudnianie osób niepełnosprawnych
– prawo cywilne

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL