Gospodarczy Gabinet Cieni BCC wyznaczył priorytety dla rządu na ostatni kwartał 2013

30.09.2013
Ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC dokonali oceny działań rządu w III kwartale br. na 2 punkty w skali od 0 do 5, a Premiera na 1 punkt. Najlepiej zostały ocenione działania w obszarze zagospodarowania funduszy europejskich (3,5 pkt), a na 3 punkty w obszarach: gospodarka, przemysł obronny, prawo pracy i rynek pracy, ubezpieczenia społeczne oraz infrastruktura. Najbardziej krytycznie ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC ocenili aktywność rządu w zakresie spółdzielczości (kolejny raz 0 punktów), finansów, rynków finansowych oraz cyfryzacji (1 pkt).

Kolejne posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC odbyło się w poniedziałek 30 września w Warszawie. Poza oceną działań rządu oraz oceną aktywności poszczególnych ministrów (materiał poniżej) Gabinet Cieni, reprezentujący środowisko przedsiębiorców, przedstawił rządowi listę priorytetów na ostatni kwartał. Tematem wiodącym były propozycje zmian podatkowych, które będą obowiązywały w 2014 r. Analiza projektowanych zmian prawa podatkowego wskazuje na wzrost fiskalizmu kosztem podatników ujawniających fiskusowi swoje dochody (obroty). Zwiększy się opresyjność państwa wobec przedsiębiorców przy równoczesnym osłabieniu ich pozycji w postępowaniach kontrolnych i podatkowych.

W spotkaniu wzięli udział m.in.:

  • Marek Goliszewski – przewodniczący
  • dr Janusz Steinhoff – minister gospodarki
  • prof. Stanisław Gomułka – minister finansów
  • dr Irena Ożóg – minister ds. polityki podatkowej
  • Andrzej Kalwas – minister ds. prawa gospodarczego
  • dr Stanisław Kluza – minister ds. rynków finansowych
  • dr Jerzy Kwieciński – minister rozwoju regionalnego
  • dr Wojciech Nagel – minister ds. ubezpieczeń społecznych.
COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL