O zmianach w prawie dotyczących przedsiębiorców w Loży Białostockiej BCC

29.11.2023

Kolejne spotkanie Loży Białostockiej BCC to zmiany w prawie dotyczące przedsiębiorców. Obszerne informacje na ten temat przedstawili radcowie prawni z Kancelarii Michał Wierzbicki i Wspólnicy oraz Kancelaria Doradztwa Prawnego i Gospodarczego Rafał Rutkowski.

Duża część szczegółowych pytań dotyczyła planowania przestrzennego – w tym obszarze pojawiło się wiele nowych, nie spotykanych dotychczas w Polsce, rozwiązań.

„Doskonałe spotkanie” – tak podsumowali spotkanie przedstawiciele SM Mlekovita.

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL