Minister Finansów w Izbie Skarbowej w Olsztynie19.10.2015

W październiku br. minister finansów Mateusz Szczurek i wiceminister Janusz Cichoń spotkali się z przedstawicielami organizacji zrzeszających przedsiębiorców z terenu Warmii i Mazur. Gospodarzem spotkania byli Zbigniew Marek Bączyk − dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie i Czesław Kalinowski − dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie. Ze strony BCC uczestniczyli kanclerz Wiesław Łubiński i zrzeszeni w Loży przedsiębiorcy. Dyskusja toczyła się wokół nowej ordynacji podatkowej, zmiany w przepisach oraz współpracy na linii organy podatkowe − przedsiębiorcy.

Podkreślono wzorową współpracę urzędów podatkowych i przedsiębiorców, zwłaszcza w regionie Warmii i Mazur, gdzie w konkursie „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” odnotowuje się szczególnie wysoką frekwencję. Pretensji do administracji podatkowej jest coraz mniej, a pojawiające się problemy rozwiązuje się w drodze dialogu i wzajemnego zrozumieniu.
W czasie dwugodzinnej dyskusji przedstawiciele lokalnego biznesu przekazali ministrowi swoje uwagi i pomysły dotyczące zmian w zakresie prawa podatkowego, których wprowadzenie mogłoby ułatwić działalność przedsiębiorcom. Kanclerz Łubiński dopytywał o szanse na uproszczenie prawa na wzór ustawy Wilczka. Minister tłumaczył złożoność prawa podatkowego i wynikające z tego nadmierne rozbudowanie niektórych przepisów. Zaprezentował też najnowsze plany resortu dotyczące wprowadzenia usług Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika.

Wiesław Łubiński
Spotkanie z ministrem finansów Mateuszem Szczurkiem w Olsztynie

Spotkanie z ministrem finansów Mateuszem Szczurkiem w Olsztynie

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL