Nowy rok działalności gospodarczej z nowymi przepisami podatkowymi
18.01.2017

Loża Łódzka BCC wspólnie z Izbą Skarbową w Łodzi tradycyjnie zaprosiła swoich członków oraz członków innych organizacji przedsiębiorców regionu łódzkiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla służb finansowo-księgowych nt. najnowszych zmian w przepisach podatkowych obowiązujących od 2017 roku.

Uczestników spotkania powitał kanclerz Krzysztof T. Borkowski, zwracając uwagę, że to po raz piąty mamy możliwość uzyskania informacji bezpośrednio od przedstawicieli Kierownictwa Izby Skarbowej w Łodzi. Jest to szczególnie istotne, ponieważ częste i ważne zmiany w obowiązujących regulacjach podatkowych, zmuszają przedsiębiorców do stałej aktualizacji wiedzy, a przedstawicieli Administracji Podatkowej – do nowych interpretacji przepisów.

Marek Kołaciński, p.o. dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, przedstawił informację o działaniach Administracji Podatkowej na 2017 rok, jak również o reformie służb podatkowych, skarbowych i celnych, tj. utworzeniu od 1 marca 2017 roku skonsolidowanych służb w strukturze Krajowej Administracji Skarbowej.

Funkcjonowanie – od 1 marca 2017 roku – Krajowej Administracji Skarbowej przedstawił Artur Zajączkowski, wicedyrektor Izby wskazując, że jej utworzenie to istotny elementem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju m.in. w obszarach zwiększenia sprawności funkcjonowania instytucji państwa, w tym administracji, jak również zmian systemowych w obszarze finansów publicznych (uszczelnienie systemu poboru podatków).

Zmiany w podatku od towarów i usług przedstawił Jakub Klimek, kierownik Oddziału Podatku od Towarów i Usług w Izbie Skarbowej, zwracając uwagę na rozszerzenie zakresu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, zmiany w zakresie stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe dostawcy, zmiany w zakresie dokonywania zwrotów podatku VAT oraz wprowadzenie dodatkowych warunków złożenia kaucji gwarancyjnej. Przedsiębiorców będą obowiązywać również ”Noty wyjaśniające w sprawie unijnych przepisów o VAT w zakresie miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami, wchodzące w życie w 2017 roku” oraz zapisy rozporządzenia Rady UE nr 282/2011dotyczące definicji nieruchomości na potrzeby podatku od wartości dodanej, które usługi są związane z nieruchomościami wraz z przykładowym katalogiem usług, których nie uznaje się za związane z nieruchomościami.

Zaprezentowano także możliwości elektronicznych kontaktów z Administracją Podatkową. Wykorzystując mobilne połączenie internetowe uczestnicy poznali ”ścieżki dojścia” i zasady tworzenia wybranych dokumentów.

Uczestnicy wykorzystali spotkanie do uzyskania odpowiedzi na pytania związane z interpretacją obowiązujących regulacji z obszaru administracji podatkowej.

Powitanie uczestników: Krzysztof T. Borkowski, Marek Kołaciński, p.o. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, Artur Zajączkowski, Wicedyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (od lewej), fot. Grzegorz Jegier

Powitanie uczestników: Krzysztof T. Borkowski, Marek Kołaciński, p.o. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, Artur Zajączkowski, Wicedyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (od lewej), fot. Grzegorz Jegier

Uczestnicy szkolenia, fot. Grzegorz Jegier

Uczestnicy szkolenia, fot. Grzegorz Jegier

Uczestnicy szkolenia, fot. Grzegorz Jegier
COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL