Loża Warmińsko-Mazurska

loże regionalne

Władze loży

Jan Zdziarstek

Jan Zdziarstek

Kanclerz Loży Warmińsko-Mazurskiej, wiceprezes Zarządu BCC

tel.  505 059 912
e-mail: jan.zdziarstek@bcc.pl

Roczne omówienie

Loża Warmińsko-Mazurska - rok 2021

W połowie kwietnia 2021 r. funkcję Kanclerza Loży Warmińsko-Mazurskiej  BCC prezes Marek Goliszewski powierzył Janowi Zdziarstkowi, prezesowi Olsztyńskiego Centrum Kształcenia, wieloletniemu członkowi Business Centre Club.
Od tego momentu Loża Warmińsko-Mazurska uruchomiła nowe obszary działalności wpływające na atrakcyjność Klubu – zarówno dla nowych jak i dotychczasowych członków.
Inicjatywą, którą wsparł Kanclerz Loży Warmińsko-Mazurskiej były lipcowe Mistrzostwa Warmii i Mazur w Kickboxingu. W wydarzeniu sportowym wzięło udział ponad 100 młodych zawodników z 25 klubów z całej Polski. Promowanie i wspieranie inicjatyw sportowych to ważna kwestia, bo stanowią one istotny element życia społecznego.
W  październiku, w Iławie, po dwuletniej przerwie odbyły się Targi Meblowe Szynaka, firmy członkowskiej BCC. Podczas targów kanclerz w imieniu Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz Business Centre Club wręczył prezesowi Janowi Szynaka dwa prestiżowe wyróżnienia – Medal Europejski 2021 dla kolekcji Mebli Latina oraz Siódmy Diament do statuetki Lidera Polskiego Biznesu. Trwające kilka dni targi pozwoliły uczestnikom poszerzyć wiedzę na temat aktualnej, globalnej sytuacji w branży meblowej oraz zacieśnić wzajemne relacje biznesowe podczas prowadzonych rozmów.
Pod koniec października, z inicjatywy Jana Zdziarstka doszło do spotkania w Olsztyńskiej Izbie Administracji Skarbowej, na którym Dyrektor Izby omawiał temat wdrażania Konstytucji Biznesu w praktyce. Uczestnicy spotkania jasno określili, iż wartości takie jak praworządność, domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, czy przyjazna interpretacja przepisów to podstawa dla właściwego rozwoju przedsiębiorstw i relacji biznesowych pomiędzy nimi.
Zwieńczeniem pracy Loży Warmińsko-Mazurskiej roku 2021 było zorganizowanie niezwykłego spotkania, w którym wzięli udział nowi członkowie BCC. Dzięki zaangażowaniu nowego Kanclerza w spotkaniu wziął udział także starosta olsztyński Andrzej Abako. Przedsiębiorcy dyskutowali z władzami samorządowymi o możliwościach inwestowania oraz najważniejszych sprawach regionu.

Loża Warmińsko-Mazurska - rok 2019

Biznes to nie tylko budowanie relacji biznesowych, to udział w życiu regionu, społecznym i politycznym, promowanie przedsiębiorców i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz idei wolnego rynku. Doroczna Gala Kosynierów Przedsiębiorczości była manifestacją docenienia pracy na własny rachunek i wartości patriotyzmu gospodarczego. Andżelika Możdżanowska, wiceminister inwestycji i rozwoju, została Naczelnikiem Przedsiębiorczości. W ramach dobrych praktyk Pełnomocnik Rządu ds. MŚP wizytowała przed Galą Piekarnię „Tyrolska”, nowy i największy w regionie zakład produkcyjny, otwarty ze znaczącym udziałem środków unijnych. Obecność członków Loży w organach przedstawicielskich WRDS, WRRP, NRRP, Komitecie Monitorującym to stała obecność BCC. Inicjatywy „Mazury- to biznes”, prelekcje na „Akademii Biznesu” i Radach Patronackich WNE UWM‒ to budowanie w praktyce dobrego wizerunku przedsiębiorcy. Nasza obecność w mediach publicznych i prywatnych podczas politycznych debat wyborczych, na kongresach gospodarczych regionu, spotkania z młodzieżą i politykami umacnia wysoką pozycję BCC wśród ważnych dla regionu organizacji społeczno-politycznych.

Loża Warmińsko-Mazurska - rok 2018

Rok 2018 to obchody 100-lecia Niepodległej. Wiele wydarzeń podkreślało ten ważny dla narodu polskiego fakt, a Loża aktywnie wpisywała się w to święto. Koncentrowaliśmy się też na funkcjonowaniu w organach przedstawicielskich, reprezentowaliśmy pracodawców we wszystkich ważnych dla biznesu sprawach. Monitorowaliśmy wybory samorządowe, organizowaliśmy debaty dla kandydatów na prezydenta i do Sejmiku. VI edycja Kosynierów Przedsiębiorczości, oprócz integracji i nobilitacji środowiska przedsiębiorców, zaowocowała licznymi materiałami prasowymi. Naczelnikiem przedsiębiorczości został prof. Witold Orłowski. II Kongres dla Przyszłości stworzył płaszczyznę do wymiany myśli o przyszłości regionu. Członkowie Loży uczestniczyli w wydarzeniach charytatywnych, zarówno jako sponsorzy, paneliści, jak i współorganizatorzy (akcje wsparcia Hospicjum Kawalerów Maltańskich, wybór sportowca Warmii i Mazur, Mazury to biznes, Dialog i przyszłość). Członków Loży Alinę i Jana Szynaków wyróżniono prestiżowymi nagrodami regionu za zasługi dla województwa, a kanclerz otrzymał tytuł „Przedsiębiorcy odpowiedzialnego”. Wielu członków Klubu pełni rolę ekspertów, przewodniczących kapituł konkursowych, jesteśmy zapraszani na spotkania, na których pełnimy rolę doradców, mentorów.

Loża Warmińsko-Mazurska - rok 2017

Rok 2017 był szczególnym dla Loży Warmińsko-Mazurskiej BCC. Nasza praca koncentrowała się na podkreślaniu obecności w życiu społeczno-politycznym regionu. Funkcjonowaliśmy w organach przedstawicielskich: WRDS, Komitecie Monitorującym, WRRP czy NRRP. Uczestniczyliśmy w uroczystościach KAS czy PIP. Aktywność i wiedzę demonstrowaliśmy także poprzez wystąpienia np. z okazji Europejskich Dni Pracodawcy. Sztandarowa impreza Loży Kosynierzy Przedsiębiorczości miała V edycję. Nagrodzono m.in. przedsiębiorczego wójta Wojciecha Dereszewskiego. Naczelnikiem Przedsiębiorczości Polskiej został Marek Goliszewski za stworzenie BCC i realną pomoc, jakiej udziela ona przedsiębiorcom. Wrażliwość organizacji koncentrowała się również na wychowaniu patriotycznym, tj. promowaliśmy szkoły średnie promujące przedsiębiorczość.Obchodziliśmy rocznicę śmierci przywódcy Kosynierów Tadeusza Kościuszki.

W 2017 roku część naszych przedsiębiorców była nagradzana za różne aktywności, np. Jan Szynaka i kanclerz Wiesław Łubiński otrzymali tytuł Osobowość Warmii i Mazur. Kanclerz otrzymał też tytuły: Człowieka Wielkiego Serca od TPD w Turku i wyróżnienie – statuetkę Z Sercem na dłoni za pomoc potrzebującym dzieciom z Fundacji Pomocy Dzieciom w Olsztynie.

Loża Warmińsko-Mazurska - rok 2016

W 2016 r. podczas sztandarowej imprezy Loży Warmińsko-Mazurskiej BCC – Gali Kosynierzy Przedsiębiorczości – nagrodę Naczelnika Przedsiębiorczości przyznano Jerzemu Kwiecińskiemu, wiceministrowi rozwoju: za wsparcie biznesu Warmii i Mazur, a także pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych. Nagrodę odebrał również Krzysztof Harmaciński, wójt Iławy – dla samorządowca sprzyjającego rozwojowi oraz za łamanie barier utrudniających działanie polskich przedsiębiorstw na terenie samorządów. Siostra Michaela Rak, dyrektor hospicjum z Wilna apelowała o wsparcie jej dzieła na Litwie. O aktywność w sferze pomocy i solidarności z ubogimi, apelował do przedsiębiorców także arcybiskup senior Edmund Piszcz. Gala odbyła się w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie.
Tradycyjnie, członkowie Loży aktywnie działali w gremiach doradczych władz wojewódzkich. Przewodniczącym WKDS w okresie funkcjonowania nowej ustawy, jako jeden z dwóch w Polsce, został kanclerz Loży Wiesław Łubiński. Jan Szynaka, członek Loży i jej kanclerz w grudnia 2016 r. na gali w Mikołajkach otrzymali zaszczytne tytuły „Osobowość Roku” wraz ze statuetką dla wybitnych postaci regionu Warmii i Mazur. Spotkania w Loży skoncentrowane były na żywotnych problemach firm członkowskich i wzajemnej współpracy.

Loża Warmińsko-Mazurska - rok 2015

Sztandarowa impreza Loży Gala Kosynierzy Przedsiębiorczości – uroczystość wręczenia nagród przedsiębiorcom radzącym sobie w biznesie, odbyła się w nowo otwartej filharmonii w Olsztynie. Gościem specjalnym był prof. Witold Modzelewski, który odebrał statuetkę Naczelnika. Gustaw M. Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego otrzymał nagrodę dla samorządowca sprzyjającego rozwojowi i łamaniu barier utrudniających funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw. Nagrodzeni zostali także członkowie Klubu – dostali medale od premiera J. Piechocińskiego „za zasługi dla gospodarki RP”. Natomiast Wincenty Szarmach z firmy Szynaka Meble SA został laureatem nagrody im H. Krachelskiej w konkursie PIP.

Członkowie Loży aktywnie funkcjonowali w gremiach doradczych władz wojewódzkich, WKDS, WRZ, Komitecie Monitorującym. Spotkania w Klubie skoncentrowane były na żywotnych problemach firm członkowskich i wzajemnej współpracy. Członkowie aktywnie uczestniczyli w tworzeniu nowej jakości w edukacji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim – oprócz funkcjonowania w Radzie Patronackiej, współtworzyli nowe kierunki kształcenia.
Nową patriotyczną inicjatywą był wyjazd wspierający Polaków i polskie szkoły na Litwie. Hospicjum i szkoły oraz muzeum w Mysiogorze otrzymały dary rzeczowe: anteny satelitarne, drukarki, sprzęt multimedialny.

Loża Warmińsko-Mazurska - rok 2014

Rok 2014 był kolejnym dobrym rokiem dla przedsiębiorców zrzeszonych w BCC. Ten okres upłynął pod szyldem debat o gospodarce regionu, pieniądzu i przedsiębiorczości. Patronatem objął je wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. Ciekawym wydarzeniem było ukazanie się publikacji o rodzącym się biznesie Warmii i Mazur. Odbyła się także kolejna Gala Kosynierów Przedsiębiorczości Polskiej, laureatem zostali fantastyczni ludzie polskiego biznesu, a Naczelnikiem, na wzór Kościuszki – został były wicepremier dr Janusz Steinhoff. Po raz pierwszy doceniono samorządowca, który zasłużył się wybitnie dla rozwoju i łamania barier dla biznesu. Został nim starosta lidzbarski Jan Harhaj, który także wcześniej przez wiele lat prowadził własną firmę budowlaną i który doskonale rozumie problemy przedsiębiorcy i wie, jak mu pomóc. Ważnym wydarzeniem w 25. rocznicę transformacji ustrojowej i upadku Muru Berlińskiego było spotkanie z wicepremierem, ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim podczas debaty nad problemami polskiej gospodarki. Dyskutowano nie tylko o ułomności systemu polskiego prawa, globalnie, ale i lokalnie – o zawziętości i niekompetencji urzędników. Przedsiębiorcy w podzięce za swą pracę otrzymali listy gratulacyjne, na 25-lecie transformacji, podpisane przez wicepremiera, wiceminister Skarbu Państwa Urszulę Pasławską i kanclerza Loży Olsztyńskiej BCC.

Loża Warmińsko-Mazurska - rok 2013

Rok 2013 był dobrym rokiem dla Loży. Funkcjonowała w trudnej rzeczywistości, ale jako wartościowy partner sił społeczno-politycznych w regionie. Podkreślała swój udział we wszystkich istotnych wydarzeniach. Jej przedstawiciele uczestniczyli w pracach gremiów opiniujących i współdecydujących o losach regionu i przedsiębiorców. Częste występy w mediach publicznych i komercyjnych pokazywały, że głos członków Loży jest ważny.

Prowadzono, pod patronatem Ministra Gospodarki, ważne dla regionu debaty publiczne, na których udało się zgromadzić wiele ważnych osób publicznych, w tym przedstawicieli władz. Najważniejszym wydarzeniem była pierwsza edycja konkursu Kosynierzy Przedsiębiorczości z udziałem wicepremiera Janusza Piechocińskiego. Został on także laureatem konkursu i spotkał się z członkami Loży. Kosynierami wyróżniono firmy z polskim kapitałem, zaangażowane społecznie, mające istotne znaczenie dla gospodarki wolnorynkowej.

Wizyta prezesa BCC Marka Goliszewskiego dopełniła ważne dla regionu spotkania i debaty gospodarcze. Prezes BCC odwiedził m.in. zakład produkcyjny Tewes-Bis w Barczewie, jeden z najlepszych, i najnowocześniejszy w regionie. Spotkał się z jego kierownictwem, załogą oraz burmistrzem Barczewa. Był pod wrażeniem unikatowej produkcji, nowoczesności i realnego transferu wiedzy do gospodarki.

Loża Warmińsko-Mazurska - rok 2012

W 2012 r. Loża brała udział w pracach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Olsztynie, Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ czy w pracach rad patronackich olsztyńskich uczelni wyższych.

Loża we współpracy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Fundacją Promocji i Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, zorganizował debatę publiczną pt. „Jak chronić własny biznes, jak dbać o swoje pieniądze – bariery, wyzwania i zagrożenia”. Kanclerz Loży Olsztyńskiej był gospodarzem debaty gospodarczej „Warmia i Mazury – tak, ale w którą stronę”. Wzięli w niej udział: prof. Barbara Wróblewska, zastępca dyrektora PAN; Gustaw Marek Brzezin, wicemarszałek Zarządu Województwa; prof. Janusz Heller, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM; Marta Piskorz, dyrektor WMARR SA; Krzysztof Gąsior, dyrektor WMSSE.

Przedstawiciele życia publicznego – m.in. Marek Belka, prezes NBP, mec. Jacek Świeca – minister GGC BCC, Marian Podziewski – wojewoda warmińsko-mazurski, Urszula Pasławska – podsekretarz w Ministerstwie Skarbu Państwa, którzy gościli w Loży, dopełniają wysokiej oceny jej działalności i potwierdzają obraz jako skuteczności organizacji, pracującej na rzecz biznesu Warmii i Mazur.

Loża Warmińsko-Mazurska - rok 2011

Podobnie jak w poprzednich latach, przedstawiciele Loży aktywnie uczestniczyli w pracach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia i Rady Wojewódzkiej Narodowego Funduszu Zdrowia, a także organów marszałka województwa i itp. Regularne spotkania z politykami i samorządowcami, aktywne uczestnictwo w życiu publicznym sprawia, że Loża jest postrzegana jako organizacja wnosząca wiele pozytywnej energii w funkcjonowanie województwa.

Członkowie Loży zasiadają w radach patronackich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskigo oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego. Uczestniczą w posiedzeniach, opiniują programy nauczania, a także prowadzą wykłady, sponsorują nagrody i stypendia dla najlepszych studentów. Aktywna współpraca Loży z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego doprowadziła do organizacji Forum Rynków Wschodnich.

Kilka firm z Loży potwierdziło swoje sukcesy, odbierając liczne wyróżnienia i nagrody, m.in. Lidera Polskiego Biznesu, diament do statuetki, tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki, Firmy Dobrze Widzianej czy Medale Europejskie. Centrum Edukacji „Oskar” wyróżniono statuetką dla firmy najlepiej w Polsce dbającej o mamy. Członkowie Klubu byli stałymi komentatorami olsztyńskich mediów, tworząc dobry klimat dla biznesu i wyjaśniając realia pracy właściciela firmy.

Siedziba

OLSZTYŃSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA

ul. Wyszyńskiego 7/6

10-457 Olsztyn

Lista członków

Spotkania w Loży Warmińsko-Mazurskiej

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL