Loża Warszawska

loże regionalne

Władze loży

Cezary Gizka

Cezary Gizka

wiceprezes Zarządu BCC, kanclerz Loży Warszawskiej

tel. 22 582 61 01
e-mail: cezary.gizka@bcc.pl

Wojciech Rumiak

Wojciech Rumiak

dyrektor generalny Loży Warszawskiej BCC

tel. 606 955 950
e-mail: wojciech.rumiak@bcc.pl

Eliza Dąbrowska

Eliza Dąbrowska

dyrektor ds. nominacji Loży Warszawskiej BCC

tel. 609 457 989
e-mail: eliza.dabrowska@bcc.pl

Ewa Rzodkiewicz

Ewa Rzodkiewicz

dyrektor ds. nominacji Loży Warszawskiej BCC

tel. 600 013 934
e-mail: ewa.rzodkiewicz@bcc.pl

Robert Jackiewicz

Robert Jackiewicz

dyrektor ds. nominacji Loży Warszawskiej BCC

tel. 693 854 646
e-mail: robert.jackiewicz@bcc.pl

Bartosz Bulski

Bartosz Bulski

sekretarz Loży Warszawskiej BCC

tel. 608 527 144
e-mail: bartosz.bulski@bcc.pl

Siedziba

tel. 22 625 30 37
fax. 22 621 84 20
e-mail: loza.warszawska@bcc.org.pl

Lista członków

Roczne omówienie

Loża Warszawska - rok 2021

W połowie kwietnia 2021 r. funkcję kanclerza Loży Warszawskiej BCC objął Cezary Gizka, wicekanclerzem została Katarzyna Lorenc. Oboje są wieloletnimi członkami Business Centre Club. Od tego momentu Loża Warszawska zarówno kontynuowała rozpoczęte w poprzednich latach cykliczne wydarzenia i inicjatywy jak również uruchomiła całkiem nowe obszary działalności wpływające bezpośrednio na atrakcyjność Klubu dla nowych oraz dotychczasowych członków.

W drugiej połowie 2021 r. zespół Loży Warszawskiej zorganizował ponad 30 spotkań dla członków, którzy mieli możliwość zacieśnienia relacji towarzyskich oraz biznesowych. Mieli także okazję do zdobycia wiedzy na temat wielu bieżących zagadnień.

Swoją działalność w 2021 roku kontynuowała Grupa TOP HR, której spotkania służą wymianie doświadczeń, edukacji w obszarze nowych trendów i metod zarządzania zasobami ludzkimi oraz integracji członków Loży Warszawskiej. Także Klub CFO może pochwalić się zorganizowanymi w 2021 roku wieloma merytorycznymi seminariami, w których udział brały osoby odpowiedzialne w swoich przedsiębiorstwach za finanse.

Rozpoczęły się również regularne spotkania nowych inicjatyw: „Business Walk”, cykl spotkań „Inspiracje BCC” czy „Kto pyta, ten rządzi!”, które w znaczny sposób przyczyniły się do zacieśnienia relacji wśród członków Loży.

W ramach cyklu „Inspiracje BCC” organizowane były zarówno wydarzenia sportowe: strzeleckie, golfowe, brydżowe jak i spotkania z ciekawymi ludźmi czy wybitnymi menedżerami. Cykl przyciągnął dużą rzeszę uczestników pragnących spędzić aktywnie czas wspólnie z innymi członkami Klubu. Dużym sukcesem był zorganizowany w sierpniu Sylwester z Lejdis – wydarzenie z udziałem znanych aktorek – Magdaleny Różczki i Anny Dereszowskiej podczas którego zebrano ponad 77 tys. pln na cele charytatywne. Regularnie organizowane Uroczystości Wręczenia Certyfikatów Członkowskich pozwoliły nowym członkom Loży Warszawskiej BCC na osobiste poznanie władz Loży oraz Klubu a także na nawiązanie pierwszych kontaktów ze swoimi klubowymi koleżankami i kolegami. Dynamika wzrostu Loży Warszawskiej pozwala na zaplanowanie w przyszłym roku regularnych uroczystości wręczania atrybutów członkowskich firmom wstępującym do Klubu. W spotkaniach zorganizowanych w 2021 roku przez zespół Loży Warszawskiej uczestniczyło około 500 osób (średnio prawie 20 osób obecnych na każdym ze spotkań). W ramach komunikacji z członkami Loży od czerwca 2021 roku comiesięcznie wysyłane jest drogą mailową kalendarium, w którym uwzględnione są wszystkie organizowane spotkania i konferencje.

We wrześniu 2021 r. do zespołu Loży Warszawskiej dołączył Bartosz Bulski, który zajął się m.in. internetowymi kanałami komunikacji (fanpage na portalu Facebook, a także nowy profil Loży na LinkedIn) które regularnie moderuje. Dzięki wpisom pojawiającym się w social mediach członkowie i

sympatycy Loży mają aktualny dostęp do bieżących spotkań i ważnych wydarzeń. Jak wskazują statystyki odsłon, internetowe kanały komunikacji społecznościowej Loży Warszawskiej BCC zyskały znaczną popularność a zamieszczane tam posty docierają do dużej liczby odbiorców. Jako nową formę przekazywania informacji o nadchodzących wydarzeniach uruchomiono powiadomienia za pomocą komunikatów SMS, rozsyłane bezpośrednio na telefony członków Loży. Zwieńczeniem działalności Loży Warszawskiej Business Centre Club w roku 2021 było zorganizowane 14 grudnia spotkanie wigilijne w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, na którym kilkudziesięciu zaproszonych gości, m.in. przedstawiciel warszawskiego Ratusza, miało możliwość wspólnego śpiewania kolęd wspierani przez profesjonalnych muzyków.

Loża Warszawska - rok 2019

W roku 2019 Loża zorganizowała 14 spotkań, w tym spotkania Grupy HR, z inicjatywy której odbyła się II edycja Konkursu Pracownik Roku. Tematy spotkań Grupy HR to: systemy i programy motywacyjne, zjawisko mobbingu w organizacji, zwiększanie efektywności pracowników, badania satysfakcji pracownika oraz dobre praktyki w zarządzaniu talentami.
W ramach innych spotkań z cyklu Forum CFO dyskutowano m.in. o tym, jak chronić dokumentację spółki w przypadku żądania jej wydania przez organy prowadzące postępowania kontrolne oraz o bieżących zmianach podatkowych.
Loża gościła dyrektorów Centrali ZUS, co dało okazję do dyskusji o nowych przepisach dotyczących: elektronizacji akt pracowniczych (e-akta) i elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA).
W czerwcu 2019 roku odbyło się plenerowe spotkanie integracyjne członków Loży w Winnicy Dworu Wilkowice, prowadzonej przez członka BCC.
W Loży dyskutowano również o ochronie zdrowia menedżera i jego rodziny z udziałem specjalistów z Centrum Medycznego Attis, członka BCC. Podczas spotkania z przedstawicielami AEGON PTE omawiano pierwsze doświadczenia z wdrażania PPK w firmach oraz przedstawiano wnioski i rady dla firm, które dopiero będą wprowadzać PPK.
Członkowie Loży aktywnie uczestniczyli w konkursach klubowych i angażowali się w działania społeczne.

Loża Warszawska - rok 2018

W 2018 roku Loża Warszawska kontynuowała rozpoczęte w poprzednich latach inicjatywy, m.in.: regularne spotkania Grupy HR, które zaowocowały zorganizowaniem konkursu dla pracodawców pn.: „Pracownik Roku”, oferującego szefom dodatkową pozapłacową możliwość docenienia swoich najlepszych pracowników. Po sukcesie pierwszej edycji, konkurs będzie kontynuowany w wymiarze ogólnopolskim. W ramach spotkań Forum CFO Loży dyskutowano m.in. na temat wpływu zmian w prawie podatkowym na przepływy pieniężne, wyceny przedsiębiorstw oraz najistotniejszych zmian w prawie podatkowym w 2018 i 2019 roku. Loża gościła szereg znakomitych gości z kraju i z zagranicy, a wśród nich prof. Paula H. Dembinskiego, autora książki „Etyka i odpowiedzialność w świecie finansów”. Unikatowe i esencjonalne ujęcie przez autora tematu było przyczynkiem do burzliwej dyskusji podczas spotkania z nim. Członkowie Lóż Warszawskiej i Łódzkiej spotkali się też „wyjazdowo” w Termach Uniejów, które były współgospodarzem spotkania. Program obejmował wspólne korzystanie z kompleksu basenów termalnych, zwiedzanie zamku, uroczystą kolację, wykład Wojciecha Hamana, autora książki „Psychologia szefa”, który mówił o tym, jak skutecznie komunikować się i współpracować uwzględniając nasze polskie kody kulturowe.

Loża Warszawska - rok 2017

W 2017 roku Loża Warszawska gościła wielu znakomitych gości i podjęła nowe inicjatywy. Interesujące było spotkanie z dr. Andrzejem Jeznachem, autorem książki pt.: „Sztuka Życia – Natural Life management” o tym, jak połączyć sukces zawodowy ze szczęśliwym życiem rodzinnym. Członkowie Loży dyskutowali też z seksuologiem dr. n. med. Andrzejem Depko oraz psychologiem Jackiem Santorskim o różnych aspektach funkcjonowania biznesowego. Kanwą do dyskusji z Peterem Leachem o firmach rodzinnych była jego książka pt.: „Firmy rodzinne. Wszystko, co istotne”.

Innymi znakomitymi gośćmi Loży byli prof. Wiesław Jędrzejczak – wybitnym polski onkolog-hematolog i JustynaWojteczek, autorka książki o profesorze.

Z członkami Loży spotkał się prezes BCC Marek Goliszewski. Dyskutowano onajważniejszych szans i zagrożeń dla przedsiębiorców w latach 2017-2018.

Cykliczne spotkania Grupy HR Loży obejmowały m.in.takie tematy jak strategie rekrutacyjne na rynku pracownika czy EmployerBranding.

W ramach nowej inicjatywy Loży – Forum CFO – dyskutowano m.in. onajnowszych trendach w kontrolach podatkowych, alternatywnych źródłach finansowania inwestycji, możliwym wsparciu z PFR na ekspansję zagraniczną, a z wiceministrem finansów – Pawłem Gruząo zmianach w podatkach w 2018 roku.

Loża Warszawska - rok 2016

Rok 2016 obfitował w Loży w szereg interesujących wydarzeń. Działalność zainaugurowała Grupa HR, której spotkania służą wymianie doświadczeń, edukacji w obszarze nowych trendów i metod zarządzania zasobami ludzkimi oraz integracji członków Loży.
Członkowie Loży spotkali się z Adamem Struzikiem, marszałkiem województwa mazowieckiego i mówili o tym, czy Warszawa i Mazowsze razem czy osobno. Na kanwie książki Frederica Laloux pt.: „Pracować inaczej” dyskutowali o tym, czy firma bez szefa, to utopia czy przyszłość. Z Chipem Espinozą, jednym z najważniejszych światowych liderów intelektualnych zajmujących się przyszłością rynku pracy, rozmawiali o jego książce pt.: „Milenialsi w pracy” i o tym, jak zarządzać pracownikami „pokolenia Y”. Gościli także profesora Marka Belkę z okazji przedpremierowej prezentacji jego książki pt. „Marek Belka Selfie”. W Dworze w Wilkowicach k. Rawy Mazowieckiej członkowie Loży oraz goście z innych Lóż BCC obchodzili noc świętojańską. Spotkali się również z prof. Piotrem Radziszewskim – autorytetem polskiej urologii, z którym rozmawiali na temat „Zarządzanie projektem życie – controlling po 40.”.
Odbyła się również konferencja poświęcona tematyce bezpieczeństwa informacyjnego przedsiębiorstwa, połączoną z promocją książki pt. „Bezpieczeństwo współczesnej firmy” Marka Ciecierskiego i Roberta Nogackiego – członka BC

Loża Warszawska - rok 2015

W roku 2015 członkowie Loży uczestniczyli w szeregu interesujących spotkań, m.in. w dwóch z prof. Stanisławem Gomułką, głównym ekonomistą BCC, z którym dyskutowano o bieżącej i perspektywicznej sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie. Odbyły się również dwa spotkania z nowego cyklu „spotkań podróżniczych”, przygotowywanych we współpracy z firmą członkowską LogosTour. Członkowie Loży mieli okazję „udać się”, dzięki zajmującym prelegentom, najpierw w wirtualną podróż do Japonii, a następnie do Peru i Boliwii.

W trosce o zdrowie menedżerów i ich rodzin, Loża zorganizowała we współpracy z innowacyjnym centrum medycznym VIMED (członkiem BCC), spotkanie na którym dyskutowano nt. tzw. „medycyny stylu życia” opartej na zaawansowanej genetyce, diecie i aktywności fizycznej.

W ramach aktywności Loży odbyło się również spotkanie kojarzeniowe pt.: Biznes z kolegami klubowymi – współpracujmy z członkami BCC.

Dyskusja nt. nowych obszarów inwestowania na polskim rynku mieszkaniowym miała miejsce na 50. piętrze najwyższej wieży mieszkalnej w Unii Europejskiej, będącej współwłasnością spółki Złota 44 (członek BCC).

Warszawskie firmy brały aktywny udział i odnosiły sukcesy w konkursach: Lider Polskiego Biznesu, Ambasador Polskiej Gospodarki, Firma Dobrze Widziana i Medalu Europejskim.

Loża Warszawska - rok 2014

W 2014 roku do grona członków Loży dołączyło kilka nowych, znakomitych firm. Miniony rok obfitował w spotkania, zarówno biznesowe, jak o bardziej swobodnym charakterze. Członkowie Loży gościli m.in. ze studyjną wizytą w TVP SA, gdzie mieli okazję poznać pracę telewizji od „kuchni” oraz pogłębić wzajemne relacje. Żywiołowo dyskutowali z Jerzym Witoldem Pietrewiczem, wiceministrem gospodarki, na temat polityki energetycznej Polski ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnej. Poseł Ryszard Kalisz poprowadził dyskusję nt. wpływu UE na rozwój gospodarczy Polski. Gośćmi Loży byli przedstawiciele Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej, którzy poddali pod dyskusję swoje poglądy na przyjazność miasta dla biznesu i mieszkańców. Prawnicy z firmy członkowskiej AVIVA przedstawili tematykę sukcesji majątkowej oraz planowania spadkowego, w kontekście szans i zagrożeń. Przedsiębiorcy spotkali się w Olympic Casino Sunrise, gdzie poznali tajniki biznesu rozrywkowego, a także możliwości współpracy z tego typu firmami. Spotkaniu towarzyszyła dobra zabawa – gra w ruletkę, Black Jacka oraz pokera.

Firmy członkowskie skutecznie rywalizowały o Medal Europejski oraz nagrodę Lider Polskiego Biznesu, a ich przedstawiciele brali udział w posiedzeniach WKDS oraz w pracach Trójstronnej Komisji i Komitetów Monitorujących i Sterujących.

Loża Warszawska - rok 2013

W 2013 roku odbyło się kilka ciekawych spotkań Loży m.in.: z Maciejem Relugą, głównym ekonomistą Banku Zachodniego WBK na temat „Perspektyw polskiej gospodarki i rynków finansowych”; w fabryce LOTTE Wedel, gdzie członkowie Loży mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowych warsztatach prowadzonych przez Maestro Czekolady Wedla; na Stadionie Narodowym w Warszawie; w zabytkowej Stacji Filtrów Lindleya czy w warszawskiej siedzibie Mennicy Wrocławskiej, na którym dyskutowano o sztuce inwestowania w złoto.

Rok 2013 przyniósł tradycyjnie aktywny udział członków Loży w konkursach: Lidera Polskiego Biznesu i Ambasadora Polskiej Gospodarki (jego celem jest m.in. promocja Polski i polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej oraz pokazywanie dobrych praktyk biznesowych w kontaktach zagranicznych). Zabiegali oni również o Medal Europejski w kolejnej edycji nagrody, która wyróżnia produkty i usługi spełniające normy europejskie.

Przedstawiciele Loży uczestniczyli również w posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, pracach zespołów Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych oraz w Komitetach Monitorujących i Sterujących.

Loża Warszawska - rok 2012

W minionym roku członkowie Loży Warszawskiej gościli m.in. Jana Krzysztofa Bieleckiego, przewodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, b. premiera, z którym dyskutowano o wyzwaniach stojących przed polską gospodarką w 2012 r. Gościem członków Loży był też Ryszard Petru, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich, partner w PwC, członek Rady Głównej BCC. Tematem jego wystąpienia było: „Polskie przedsiębiorstwa w kryzysie – funkcjonowanie w warunkach niepewności. Członkowie Loży spotkali się również z Hanną Gronkiewicz-Waltz, prezydentem Warszawy. Mówiła m.in. o miejskich inwestycjach, planach rozwoju stolicy, innowacjach oraz odpowiadał na pytania członków Klubu.

W 2012 r. członkowie Loży Warszawskiej ubiegali się o Medal Europejski – nagrodę dla wyróżniających się usług i produktów, spełniających standardy europejskie, tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki – w konkursie, którego celem jest m.in. zwiększenie zaangażowania polskich przedsiębiorców w promocję Polski na arenie międzynarodowej. Brali udział również w Konkursie Lider Polskiego Biznesu. Loża była reprezentowana m.in. na posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, w pracach Zespołów Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych oraz w Komitetach Monitorujących i Sterujących.

Loża Warszawska - rok 2011

Członkowie Loży gościli w 2011 roku m.in.: prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Bożenę Lublińską-Kasprzak i Tomasza Czerwoniaka, eksperta Agencji, którzy przedstawili różne instrumenty wsparcia przedsiębiorców. Członkowie Loży spotkali się także z prof. dr hab. Mirosławem Ząbkiem, który mówił o tajnikach neurochirurgii i nowoczesnych technikach medycznych oraz prezesem Centrum Medycznego Enel-Med Adamem Rozwadowskim, który przedstawili  program ochrony zdrowia dla menedżerów pn.: „24h dla zdrowia”.

Loża Warszawska i Loża Łódzka BCC zaprosiły przedsiębiorców do udziału w seminarium, które odbyło się w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, pt.: „Czy jesteś Firmą Dobrze Widzianą? Dlaczego warto być społecznie odpowiedzialnym? Skąd wiemy, czy działamy odpowiedzialnie? Jak to robią najlepsi w naszym regionie?”.

Podobnie jak w poprzednich latach członkowie Loży Warszawskiej z powodzeniem brali udział w przedsięwzięciu Medal Europejski, ubiegali się o tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki czy nominacje oraz Złote Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. Przedstawiciele Loży tradycyjnie już reprezentowali organizację w gremiów regionalnych, m.in.: Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, Komitecie Monitorującym i Sterującym.

Spotkania

Witamy w Klubie

Najbliższe wydarzenia

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL