Loża Opolska

loże regionalne

Władze loży

Andrzej Lepich

Andrzej Lepich

kanclerz Loży Opolskiej, wiceprezes Zarządu BCC

tel. 77 405 01 60
e-mail: andrzej.lepich@bcc.pl

Marek Wołyński

Marek Wołyński

dyrektor Loży Opolskiej BCC

Natalia Zaborowska

Natalia Zaborowska

sekretarz Loży Opolskiej BCC

Roczne omówienie

Loża Opolska - rok 2020

Rok 2020 w Loży Opolskiej, to nie tylko kolejne, nowe firmy członkowskie, ale również sporo nowych wyzwań związanych z ogólnoświatową pandemią koronawirusa Covid-19. Nigdy wcześniej w Polsce – po okresie transformacji w 1989 roku – przedsiębiorcy nie mierzyli się z wyzwaniami, tak różnymi od typowych kryzysów gospodarczych. Przed takimi wyzwaniami stanęła również Loża Opolska. Powstał Think Tank i Projekt BUSINESS PLUS, wspierający firmy w okresie pandemii; uruchomiliśmy cykliczne i częste, interaktywne spotkania online, by na bieżąco monitorować sytuacje w firmach i szybko reagować na kryzysy. Loża była inicjatorem ogólnopolskiego projektu „Dlaczego BCC”, by w okresie pandemii wspierać rekomendacjami zarówno nasz Klub jak też nasze firmy członkowskie. Kontynuowana była współpraca z OCRG w ramach kolejnej już edycji projektu Mentoringu Biznesowego, jaki powstał z inicjatywy Loży.

Loża Opolska - rok 2019

W 2019 roku wiele dobrego działo się w Loży Opolskiej. Przybyło sporo nowych firm. Loża była organizatorem i współorganizatorem blisko 40 spotkań i wydarzeń – w tym tradycyjnych od wielu lat spotkań „ostatkowego” i „świątecznego” oraz cyklu „Liderzy biznesu”. Kontynuowane były comiesięczne kameralne czwartki, na stałe już wpisane w kalendarz spotkań i znakomicie uzupełniające działania związane z transferem wiedzy. W firmach produkcyjnych należących do Loży Opolskiej i Dolnośląskiej – uruchomione zostały dwa wspólne ciekawe projekty: Akademia LEAN LIDERA oraz szkolenia zespołu dyrektorów produkcji. Wspólnie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki zrealizowano m.in. III już edycję projektu Mentoring Biznesowy. Odbyło się wiele szkoleń oraz spotkań zespołów HR i dyrektorów finansowych. Loża uczestniczyła również w szeregu ważnych regionalnych komisji, rad gospodarczych, interweniowała w sprawach członków i wspierała ich w trudnych sytuacjach. Budowała też dobre relacje z władzami regionu oraz urzędami kontrolującymi przedsiębiorców.

Loża Opolska - rok 2018

Podobnie jak w latach ubiegłych – w Loży odbyło się blisko 30 spotkań klubowych. Najciekawsze to: „Dialog podatkowy” – z szefostwem KAS i UCS, „Represyjność prawa podatkowego” – z prof. A. Mariańskim, dwudniowe warsztaty „Droga ważniejsza niż cel” – wspólnie z OCRG, kolejny etap „Mentoringu” – wspólnie z OCRG, tradycyjna kolacja „ostatkowa” oraz uroczyste spotkanie świąteczne. Ponadto, bardziej kameralnie, rozmawialiśmy m.in. o tym jak motywować pracowników, o komunikacji w biznesie i o tym, jak łączyć funkcje menagera i lidera. Od czerwca uruchomiliśmy nowy cykl pn. Pasje i biznes. Przekazaliśmy do centrali kilka tematów lobbingowych i przeprowadziliśmy na rzecz naszych firm kilkanaście interwencji. Zorganizowaliśmy wiele spotkań kojarzeniowych i rozmów na temat start’upów. Podsumowując: Niezależnie od tego, że podstawowe usługi pakietowe związane z członkostwem w BCC świadczy bezpośrednio centrala w Warszawie, tradycyjnie jak co roku staramy się bezpośrednio w Loży tak organizować klubowe życie, by to wszystko, co robimy w regionie było ofertą szeroką i urozmaiconą.

Loża Opolska - rok 2017

Loża Opolska w 2017 roku to transfer wiedzy, znakomite spotkania klubowe, ogromna liczba nowych inicjatyw, zaangażowani i zintegrowani członkowie, budowanie relacji biznesowych.

Tradycyjnie spotykaliśmy się w firmach członkowskich w ramach cyklu: Liderzy Biznesu, gdzie rozmawialiśmy m.in. o zarządzaniu płatnościami i szkoliliśmy się z Lean Manufacturing. Wiele spotkań klubowych dotyczyło zmian przepisów (m.in. z szefami KAS, na temat RODO, audytu energetycznego czy odpowiedzialności członków zarządów). Spotykały się zespoły: HR, dyrektorów finansowych czy CSR. Odbywały się też szkolenia, np.: „Środki unijne – nowe rozdanie” czy „JPK”.

Jak co roku zorganizowano wspólne, wyjazdowe spotkanie integracyjno-biznesowe członków Lóż: Dolnośląskiej, Częstochowskiej i Opolskiej w ramach formuły Business Mixer. W listopadzie gościliśmy prezesa BCC Marka Goliszewskiego. Razem z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki uruchomiliśmy kolejne nowe projekty: „Projekt Mentoring” i „Szkolnictwo zawodowe bliżej firm”.

W sumie w Loży odbyło się 18 spotkań klubowych oraz szkoleń i dodatkowo – ponad kilkanaście wspólnych przedsięwzięć realizowanych m.in. przy współpracy z OCRG.

Loża Opolska - rok 2016

Członkowie Loży Opolskiej spotykali się w 2016 roku z szefostwem PIP, ZUS, urzędów i Izby Skarbowej oraz UKS i rozmawiali na temat zmian w prawie pracy i podatkach, czy o JPK. Kontynuowane były spotkania w formule „Liderzy Biznesu” oraz „Business Desk”. Loża tradycyjnie już organizowała cykliczne szkolenia, spotkania klubowe i spotkania zespołów dla kadry managerskiej (HR, dyrektorów finansowych, CSR). W sumie odbyło się 20 różnorodnych zebrań. We wrześniu 2016 roku Loża razem z Opolską Izbą Gospodarczą i Izbą Gospodarczą „Śląsk” podpisała porozumienie o współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarczego.
Najważniejszym wydarzeniem 2016 roku był jubileuszowy XX Koncert Dobroczynny „Przedsiębiorcy dzieciom” w ramach Opolskiej Gali BCC, podczas którego Loża świętowała swoje XX-lecie.
Na 2017 rok, w ramach współpracy z OCRG, Loża zgłosiła do wspólnej realizacji trzy projekty, m.in. budowania klas patronackich, mentoringu oraz szkoleń w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Planowany jest także projekt CSR. Poza tradycyjnymi spotkaniami, przewidziane są spotkania w firmach członkowskich w ramach nowego cyklu „Liderzy Przemian” i „Jak zbudowałem swoją firmę?”.
Jako członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, Loża zgłasza i nagłaśnia aktualne problemy i tematy dotyczące biznesu. Była także obecna w wielu ważnych gremiach w Opolu i regionie.

Loża Opolska - rok 2015

Loża Opolska nie zwalnia tempa i w roku 2015 kontynuowała wzrost liczby firm członkowskich oraz organizację kolejnych licznych i ciekawych spotkań dla członków. W ramach nowej formuły spotkań „Poznajmy się”, zorganizowano dwa wyjazdowe i bardzo udane spotkania: dwudniowe w Osadzie Śnieżka k. Karpacza oraz na zaproszenie Loży Częstochowskiej na Strzelnicy w Lublińcu.

Kontynuowano pracę prężnie działających Zespołów HR i dyrektorów finansowych. W tym roku dołączył nowy Zespół – CSR, a spotkanie „Liderzy Biznesu” otworzyło nowy cykl spotkań, podczas których w bardzo kameralnej atmosferze swoimi doświadczeniami dzielą się wybitne osoby z dziedziny biznesu.
Poza wymienionymi spotkaniami w Loży, tradycyjnie prowadzono interwencje na rzecz członków i jak co roku kanclerz oraz dyrektor Loży odwiedzali firmy członkowskie w ich siedzibach.

W roku 2015 pozostała niezmieniona formuła spotkań klubowych, gdzie od wielu lat najważniejsza jest klubowość i kameralność, możliwość wymiany doświadczeń, wzajemne wspieranie się w ramach B2B i rozwiązywanie aktualnych problemów firm członkowskich.

Loża Opolska - rok 2014

Podobnie jak w poprzednich latach w Loży zorganizowano blisko dwadzieścia spotkań klubowych, szkoleń oraz spotkań B2B. Kontynuowana była działalności Zespołów HR i dyrektorów finansowych oraz nowej inicjatywy „Poznajmy się”, w ramach której członkowie lóż odwiedzają się i zawierają znajomości.

Zorganizowano również ciekawe warsztaty na temat coachingu, zmian w firmie oraz na temat rekrutacji pracowników. 4 marca 2014 roku miała miejsce zmiana na stanowisku kanclerza Loży. Leszka Adamczyka zastąpił Andrzej Lepich – dyrektor, członek Zarządu ALU PRO Polska. W maju 2014 roku z członkami Loży spotkał się prezes BCC Marek Goliszewski, a jesienią – Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC, w ramach seminarium na temat proponowanych i oczekiwanych zmian w Kodeksie pracy. Poza wymienionymi spotkaniami w Loży prowadzono interwencje na rzecz członków, wspierano lokalne inicjatywy i spotykano się z władzami miasta i regionu. Tradycyjnie już kanclerz i dyrektor Loży odwiedzali firmy członkowskie w ich siedzibach.

W 2015 roku pozostaje niezmieniona formuła spotkań klubowych, gdzie od wielu lat najważniejsza jest klubowość i kameralność oraz możliwość wymiany doświadczeń i rozwiązywania aktualnych problemów naszych firm.

Loża Opolska - rok 2013

Mikro spotkania „Naprzeciw problemom”, cykliczne spotkania Grupy dyrektorów finansowych Loży prowadzone przez Kancelarię Meissner i Partnerzy Radcowie Prawni oraz spotkania „Poznajmy się” z udziałem członków innych lóż – to nowe inicjatywy Loży w 2013 roku.

Odbył się XIX już Koncert Dobroczynny „Przedsiębiorcy Dzieciom”, w ramach którego członkowie Loży przekazali 39 tys. zł na wsparcie fundacji pomagającej dzieciom z porażeniem mózgowym. Z inicjatywy kanclerza Loży Lesława Adamczyka odbyły się mediacje dotyczące zabezpieczenia przeciwpowodziowego firm na opolskim Metalchemie.

Loża objęła patronatem lub była współorganizatorem  wielu ciekawych konferencji i inicjatyw, w których uczestniczyli jej członkowie, m.in. Forum Gospodarczego w Nysie na temat bezrobocia z udziałem Zbigniewa Żurka, wiceprezesa BCC, czy Forum „Innowacje i idee przyszłości” organizowanego w Opolu przez firmę Opolgraf.

Loża Opolska - rok 2012

W 2012 r. odbyło się 20 spotkań klubowych: oficjalnych, kameralnych B2B, w ramach grupy HR, mikro spotkań Business Desk oraz spotkań dla pań w Ambasadzie Urody SPA.

Miały miejsce też kolejna Opolska Gala BCC i koncert dobroczynny „Przedsiębiorcy Dzieciom”, w ramach którego zebrano 40 000 zł na wsparcie opolskich hospicjów.

Loża zorganizowała również kilka seminariów i szkoleń – m.in. nowatorskie szkolenie na temat „Piramida skutecznego zarządzania” dla menadżerów z firm opolskiego BCC.

W październiku goszczono w Loży prezesa BCC Marka Goliszewskiego. Podczas spotkania statuetką kanclerską został wyróżniony Lesław Adamczyk, dyrektor generalny Atmoterm SA – Kanclerz Loży Opolskiej BCC. Podpisano również porozumienie w sprawie powołania Komisji Zdrowia przy BCC, której przewodniczącym został Adam Szlęzak, prezes firmy Optima Medycyna.

Loża Opolska - rok 2011

Tematyka spotkań w Loży, podobnie jak w roku ubiegłym, została dopasowana do potrzeb firm członkowskich. Duże zainteresowanie przedsiębiorców wzbudziły takie tematy, jak „Sukcesja i zastępstwo twórcy i właściciela firmy – jak kształtować top management”, „Perspektywy dla polskiej gospodarki na 2011 roku” – spotkanie z Maciejem Relugą, głównym ekonomistą BZ WBK, czy „Diagnoza społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ramach aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego” przedstawiona przez marszałka województwa Józefa Sebestę. Doświadczenia firmy w budowaniu strategii zarządzania przedstawił prezes Zarządu Górażdże Cement SA Andrzej Balcerek.

W sumie odbyło się ponad 20 spotkań klubowych: plenarnych, kameralnych, spotkań w ramach grupy HR oraz spotkań dla pań w Ambasadzie Urody SPA w Opolu. Z powodzeniem przeprowadzono kolejną edycję konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy.

W 2011 roku przy współudziale Loży odbył charytatywny koncert dla Bogatyni, a podczas tradycyjnej Opolskiej Gali BCC zebrano ponad 35 000 złotych na wsparcie Stowarzyszenia na rzecz Hipoterapii „Konie Dzieciom” oraz dla Hospicjum Dziecięcego w Opolu.

Siedziba

Alu-Pro Polska Sp. z o.o.
ul. Gosławicka 2
45-446 Opole
tel. 77 405 01 60
e-mail: loza.opolska@bcc.pl

Lista członków

Spotkania w loży opolskiej

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL