Loża Katowicka

loże regionalne

Władze loży

Eugeniusz Budniok

Eugeniusz Budniok

kanclerz Loży Katowickiej, wiceprezes Zarządu BCC

tel. 601 430 404

e-mail: eugeniusz.budniok@bcc.pl

Ania Pilśniak

Ania Pilśniak

sekretarz Loży Katowickiej

tel. 609 770 022

e-mail: anna.pilsniak@bcc.pl

Loża Katowicka - rok 2021

W 2021 roku Loża Katowicka obchodziła swoje 25 lecie istnienia i pomimo trudnej sytuacji kadrowej, lock downu i innych nie sprzyjających czynników nie zaprzestała realizacji swoich zaplanowanych działań.

Z powodzeniem wręcz kontynuowała spotkania z cyklu: „Z prawnikiem przy kawie” czy „Co słychać w HR” przy współpracy z kancelariami Andersen i GFKK. Kancelarie te dzięki swoim ekspertom udzielały szeregu porad zwracającym się do Loży firmom, a dotyczących m.in.
aktualnej sytuacji prawnej w dobie pandemii, sprawach pracowniczych, finansowych, etc.

Zorganizowano ponad 30 webinariów wspólnie z ekspertami z ww kancelarii, ale też przedstawicielami ZUS, KAS, UM Katowice – Rawa INK (tj. Miejski Inkubator Przedsiębiorczości) czy KPMG TAX jak również ekspertami z firm członkowskich oraz zaprzyjaźnionych instytucji i podmiotów takich jak KSSE dotyczących bardzo zróżnicowanej tematyki, które cieszyły się ogromną frekwencją i z pewnością będą kontynuowane w 2022 r.
– plan nowych webinarów i spotkań niebawem zostanie Państwu przedstawiony ze szczegółami.

Miniony rok to również intensyfikacja prac w ramach różnych komisji głównie w WRDS gdzie wprowadzono kilku nowych własnych ekspertów ale też w Radach Rynku Pracy poszczególnych miast, Radzie Bezpieczeństwa Pracy przy OIP. Podpisano szereg porozumień m.in. ze Służbą Więziennictwa dot. pozyskiwaniem pracowników z szeregów osadzonych co zaproponowano na przełożenie ogólnopolskiego porozumienia dla całej organizacji aby mogły skorzystać z tego rozwiązania wszystkie firmy zrzeszone w BCC. Jak również z miastem Katowice i fundacją INCORPORE ws Biura ds Cudzoziemców.

W Loży Katowickiej był kontynuowany był cykl mikro spotkań czwartkowych „Co nowego w Biznesie” w trybie mieszanym (na początku roku on-line od maja stacjonarnie), podczas których omawiano tematy dot. m.in.: działalność firm w nowej rzeczywistości związanej z pandemią, systemu fiskalnego, kwestii pracowniczych, nowelizacji ustaw oraz zagadnień związanych z Polskim Ładem jak również możliwości i źródeł finansowania oraz kwestie dotacji / grantów w nowej perspektywie budżetowej.

Loża Katowicka BCC wspólnie z firmą STALPROFIL zainicjowała akcję „ZACZNIJMY OD SIEBIE” mająca na celu propagowania szczepień w firmach, do której przyłączyło się wiele firm. Akcja ta została wyróżniona podczas posiedzenia Kapituły 23.07.2021 r. Do zespołu loży od czerwca 2021 r. dołączył Marcin Budniok, który zajął się zarówno kancelarią loży, sprawami organizacyjnymi jak również wszystkimi sprawami dot. relacji z
członkami oraz pozyskiwaniem nowych firm co w błyskawicznym tempie przyniosło ponowną intensyfikacje działań loży i bardzo pozytywnie odebrane przez członków. Pozyskał w krótkim czasie nowych członków loży i praktycznie każdego miesiąca zaprasza nowe firmy. Ponadto uruchomił i kanały internetowe najpierw FB, a następnie LinkedIn, których jest ciągłym moderatorem. Dzięki ciekawym i merytorycznym wpisom oraz wnikliwemu śledzeniu wydarzeń odbywających poza lożą w błyskawicznym tempie zyskały dużą popularność i z każdym kolejnym dniem rozbudowują się, a posty tam zamieszczane docierają do ogromnej rzeszy odbiorców. Ponadto dzięki aktywnym kanałom społecznościowym pozyskano kilka nowych firm członkowskich, a perspektywa jest jeszcze większa.

Od czerwca zostało zorganizowanych 11 dużych spotkań tematycznych na podstawie analiz bieżących potrzeb w firmach jak i zmieniającej się ogólnej sytuacji na rynku jak również zmian w prawie i gospodarce. Spotkania te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Ze spotkań poza uczestniczącymi fizycznie wszyscy członkowie loży otrzymywali prezentacje i obszerne sprawozdania z fotorelacją.

W 2021 r. spotkano się z kilkudziesięcioma firmami będącymi potencjalnymi członkami loży, z czego do dziś do BCC przystąpiło 11 nowych, dużych firm co jeszcze bardziej rozbudowało dotychczasowy potencjał loży Katowickiej zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym jeżeli chodzi o łączną ilość zatrudnionych pracowników. Kolejne z nich zdeklarowały przystąpienie na początku 2022 r. Poza działaniami typowo gospodarczymi dla biznesu loża ponownie rozwinęła swoją aktywność w obszarze szeroko pojętej sfery kultury i sztuki oraz sportu. Aktywnie włączyła się w współorganizacje różnego rodzaju wydarzeń i objęła patronatem m.in. Rajd Śląska, turnieje golfowe, wystawy malarskie, koncerty muzyczne, wydarzenia charytatywne, zloty zabytkowych pojazdów, a nawet produkcje filmowe. Na nowy rok loża wspólnie z EMT Systems Sp. z o.o. i Cechownia Gliwice zaplanowała cykl koncertów na żywo pod hasłem: „BCC NADAJE TON” z muzyką świata połączoną z degustacją wina i potraw z danego regionu. 23 czerwca 2021 w siedzibie Fundacja In Corpore Personalne Centrum Rozwoju In Corpore w Katowicach odbyło się podsumowanie 32 edycji i uroczyste wręczenie Medalu Europejskiego członkom Loży Katowickiej BCC. Rozstrzygnięto konkurs i wręczono medale „Śląski Medal Solidarności Społecznej” będące podziękowaniem dla przedsiębiorców znanych ze swojej działalności charytatywnej i
zaangażowania społecznego. 

Podsumowaniem obchodów 25-lecia Loży Katowickiej była przygotowana osobiście przez zespół loży katowickiej 25. Jubileuszowa Śląska Gala BCC, która odbyła się w NOSPR Katowice. Podczas gali wręczone zostały Cezary Śląskiego Biznesu – Manager 25-lecia oraz Diamenty do Cezarów jak i Odznaczenia Państwowe. Wręczone zostały czeki dla organizacji OPP i placówek oświatowych na imponującą łączną kwotę 250 tys. zł w ramach akcji „Ludzka Twarz Biznesu”. Po oficjalnej części odbył koncert „Włoska Gala Operowa” gdzie solistką była Adriana Ferfecka, partnerował jej zespół Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Rafała Janiaka. Gala po raz pierwszy w historii była streamingowana na zewnątrz on – line i jest możliwa w każdej chwili do zobaczenia w internecie. Z otrzymanych wyników oglądalności wynika, że do tej pory łącznie retransmisję gali zobaczyło ponad 20 tyś użytkowników co jest naprawdę imponującym wynikiem.

Ponadto z okazji Jubileuszu 25 lecia loży został również przygotowany w wersji papierowej i elektronicznej magazyn specjalny CEZARY 2021 r. który został rozdystrybuowany pośród członków, a dla wszystkich pozostałych jest dostępny w internecie. Gala spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem społecznym. Właśnie na tym najbardziej zależało ponieważ wszystko co robimy robimy właśnie dla Państwa. Jak co roku zorganizowano już po raz 17. akcje charytatywną Loży Katowickiej „BCC Dzieciom”, dzięki której wsparcie otrzyma kilkanaście domów dziecka z różnych miast, dzieciz ubogich rodzin, a także seniorzy. W wyniku akcji ponad 700 paczek powędruje do 540 dzieci i 80 seniorów i kilkudziesięciu ubogich rodzin jak również wspólnie z Zakonem Maltańskim zorganizowano uroczystą wigilię dla 200 os. z ubogich rodzin w kilku turach z zachowaniem obostrzeń sanitarnych która była zarazem podsumowaniem akcji. Loża aktywnie działa na rzecz swoich członków w ramach Polisy Bezpieczeństwa BCC, przeprowadzając w 2021 roku blisko 100 interwencji na szczeblu regionalnym oraz centralnym. Pomogła załatwić szereg spraw będących praktycznie nierozwiązalnymi dla wielu firm za co otrzymała wyrazy wdzięczności a wręcz przyrzeczenie, że nie rozstaną się z
organizacją i przyciągną swoich kontrahentów jako kandydatów na nowych członków.

Rok 2021 zakończono spotkaniem wigilijnym, zorganizowanym dnia 9 grudnia 2021 r., jak co rok w stylowych wnętrzach Zabrzańskiego Gościńca. 

Loża Katowicka - rok 2020

W 2020 roku Loża kontynuowała spotkania pt.: „Z prawnikiem przy kawie” przy współpracy z kancelarią Andersen, która dzięki swoim ekspertom udzielała szeregu porad firmom dotyczących aktualnej sytuacji prawnej w dobie pandemii podczas organizowanych przez lożę licznych webinarów z olbrzymią ilością uczestników. Miniony rok to również intensyfikacja prac w ramach WRDS. W Loży Katowickiej był organizowany cykl mikro
spotkań czwartkowych „Co nowego w Biznesie” stacjonarnie i on-line, podczas których omawiano min. tematy dot.: „Działalność firmy w nowej rzeczywistości związanej z pandemią”. Kolejna akcja to „Pomoc Szpitalom”, zainicjowana w marcu w Loży
Katowickiej BCC do której przyłączyło się wiele firm. Akcja ta została wyróżniona podczas posiedzenia Kapituły 16.09.2020r. Loża Katowicka objęła również patronat nad badaniami dotyczącymi rozpowszechniania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników dużych zakładów pracy Górnego Śląska. Ponadto została przeprowadzona akcja pod hasłem „#KUPUJĘ-RATUJĘ” mająca na celu wsparcie firm, których działalność była ograniczona w związku z wprowadzonymi ograniczeniami w dobie pandemii. Rozstrzygnięto konkurs i wręczono medale „Śląski Medal Solidarności Społecznej” będące podziękowaniem dla przedsiębiorców znanych ze swojej działalności charytatywnej i zaangażowania społecznego. 

Jak co roku zorganizowano już po raz 16 akcje charytatywną Loży Katowickiej „BCC Dzieciom”, dzięki której wsparcie otrzymało kilkanaście domów dziecka, dzieci z ubogich rodzin a także seniorów. W wyniku akcji ponad 400 paczek powędrowało do 319 dzieci i 90 seniorów. Loża aktywnie działa na rzecz swoich członków w ramach Polisy Bezpieczeństwa BCC, przeprowadzając w 2020 roku blisko 90 interwencji na szczeblu regionalnym oraz centralnym. Rok 2020 zakończono spotkaniem wigilijnym zorganizowanym w formule hybrydowej podczas którego podzielono się refleksjami z minionego trudnego dla wszystkich roku, wręczono „Medale Europejskie” oraz wyróżnienia „Ambasador Polskiej Gospodarki”, a także omówiono liczne tematy związane z działaniami na nowy rok oraz podzielono się symbolicznie opłatkiem, życząc sobie zdrowia i wytrwałości w dobie pandemii. 

Loża Katowicka - rok 2019

W 2019 roku Loża kontynuowała spotkania pt. „Z prawnikiem przy kawie”. We współpracy z Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy utworzono Grupę HR Loży Katowickiej. Odbyły się spotkania z przedstawicielami KAS, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej czy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Miniony rok to również intensyfikacja prac na rzecz WRDS. Zorganizowano 24. Śląską Galę BCC, której przyświecała idea „eko”. Na Gali zostały wręczone odznaczenia państwowe, rozstrzygnięto konkurs Cezary Śląskiego Biznesu, Złotą Statuetką Menedżera 25-lecia wyróżniono wybitnych śląskich przedsiębiorców. Prezydent Katowic Marcin Krupa został nagrodzony Statuetką Specjalną Cezara Śląskiego Biznesu. Po raz kolejny podczas Gali wręczono Śląskie Medale Solidarności Społecznej, będące podziękowaniem dla przedsiębiorców znanych ze swojej działalności charytatywnej i zaangażowania społecznego. Podczas Gali przekazano również czeki dla potrzebujących o wartości 170 tys. zł. Po raz 15. przeprowadzono akcję charytatywną BCC Dzieciom, odwiedzono kilkanaście domów dziecka oraz współorganizowano spotkanie wigilijne dla ponad 150 ubogich rodzin. Loża aktywnie działała na rzecz swoich członków w ramach Polisy Bezpieczeństwa BCC, przeprowadzając w 2019 roku blisko 30 interwencji na szczeblu regionalnym oraz centralnym.

Loża Katowicka - rok 2018

W 2018 roku Loża kontynuowała spotkania pt.: „Z prawnikiem przy kawie”. Rozpoczęła cykl spotkań z wybitnymi ekspertami z branży medycznej pt.: „Z ekspertem o Twoim zdrowiu”. Zorganizowano spotkania z przedstawicielami KAS. Miniony rok to również intensyfikacja prac na rzecz WRDS. Tradycyjnie zorganizowano Śląską Galę BCC, której przyświecała idea promocji i rozwoju Metropolii Śląskiej. Na Gali zostały wręczone odznaczenia państwowe, rozstrzygnięto konkurs Cezary Śląskiego Biznesu, Złotą Statuetką Menedżera 25-lecia zostali wyróżnieni wybitni śląscy przedsiębiorcy. Minister Jerzy Kwieciński został nagrodzony Statuetką Specjalną Cezara Śląskiego Biznesu. Po raz pierwszy podczas Gali zostały wręczone Śląskie Medale Solidarności Społecznej, będące podziękowaniem dla przedsiębiorców znanych ze swojej działalności charytatywnej i zaangażowania społecznego. Podczas Gali zostały przekazane czeki potrzebującym o wartości 200 tys. zł. Kontynuowano akcję charytatywną BCC dzieciom, odwiedzono kilkanaście domów dziecka oraz współzorganizowano spotkanie wigilijne dla ponad 150 ubogich rodzin. Loża aktywnie działa na rzecz swoich członków w ramach Polisy Bezpieczeństwa BCC, przeprowadzając w 2018 roku blisko 20 interwencji na szczeblu regionalnym oraz centralnym.

Loża Katowicka - rok 2017

W 2017 roku ze względu na ważne dla przedsiębiorców zmiany w strukturach organów podatkowych Loża Katowicka zorganizowała spotkania z przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej. Pierwsze spotkania odbyły się już kilka dni po powołaniu nowego podmiotu, a następnie były kontynuowane po 6 miesiącach od rozpoczęcia jej działalności. Były one uzupełniane o seminaria z cyklu Z prawnikiem przy kawie, organizowane wspólnie z kancelariami prawnymi. Miniony rok to również intensyfikacja prac na rzecz Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Podczas licznych posiedzeń prezydium i plenarnych WRDS został przygotowany Program dla Śląska, a także udało się zażegnać kilka istotnych społecznie konfliktów. Zdrowy styl życia był motywem przewodnim 22. Śląskiej Gali BCC, podczas której tradycyjnie został rozstrzygnięty konkurs Cezary Śląskiego Biznesu oraz zostały wręczone Złote Statuetki Menedżera 25-lecia. Podczas gali śląscy przedsiębiorcy podarowali na rzecz potrzebujących ponad 200 tys. zł. Loża kontynuowała akcję charytatywną BCC Dzieciom. Rok tradycyjnie został zakończony uroczystym spotkaniem świątecznym. Oprócz organizacji spotkań tematycznych, branżowych i integracyjnych, Loża aktywnie działa na rzecz swoich członków i prowadziła liczne interwencje w ich imieniu.

Loża Katowicka - rok 2016

Loża Katowicka BCC w 2016 roku kontynuowała cykl spotkań Z prawnikiem przy kawie. Jak co roku wraz z Dziennikiem Zachodnim i Urzędem Kontroli Skarbowej został rozstrzygnięty konkurs Fiskus podpowiada. Miniony rok poświęcony został pracy na rzecz Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Odbyło się 10 posiedzeń prezydium WRDS oraz 9 posiedzeń plenarnych. Przygotowano „Porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego”, które jest regionalnym wkładem do planu premiera Morawieckiego.
Tradycyjnie Loża zorganizowała Śląską Galę BCC, pod hasłem: Wizja Śląska w 2030 roku. Podczas uroczystości pierwszy raz zostali wyróżnieni młodzi przedsiębiorcy, przedstawiciele firm innowacyjnych i start-upowych. Loża wraz z członkami kontynuowała akcję charytatywną BCC dzieciom, odwiedzając kilkanaście domów dziecka oraz współorganizując dwa spotkania wigilijne dla ponad 200 ubogich, wielodzietnych rodzin. Na uroczystym spotkaniu świątecznym połączonym z koncertem kolęd kanclerz Eugeniusz Budniok wspólnie z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem wręczyli podziękowania z okazji 25-lecia polskiej transformacji. Oprócz organizacji spotkań tematycznych, branżowych i integracyjnych, Loża aktywnie działa na rzecz swoich członków prowadząc liczne interwencje w ramach Polisy Bezpieczeństwa BCC.
interwencje w ramach Polisy Bezpieczeństwa BCC.

Loża Katowicka - rok 2015

W 2015 roku Loża kontynuowała cykl spotkań pt.: Z prawnikiem przy kawie, do organizacji którego włączyły się kolejne kancelarie prawne. Jak co roku, wspólnie z Dziennikiem Zachodnim i Urzędem Kontroli Skarbowej, rozstrzygnęła konkurs edukacyjny Fiskus podpowiada.

Miniony rok Loża poświęciła branży medycznej i zorganizowała cykl spotkań o sytuacji służby zdrowia na Śląsku. W spotkaniach brali udział przedstawiciele prywatnych i publicznych szpitali, władz samorządowych i państwowych oraz eksperci.

Rok 2015 był rokiem jubileuszowy dla Loży Katowickiej – obchodziła ona 20-lecie powstania. Jubileuszowa XX Śląska Gala BCC stała się okazją do wyróżnienia 10 wybitnych członków Loży Złotą Statuetką Menedżera XX-lecia. Ponadto w 2015 r. członkowie Loży zostali uhonorowani licznymi nagrodami oraz odznaczeniami państwowymi i regionalnymi.

Loża wraz z członkami kontynuowała akcję charytatywną BCC Dzieciom, odwiedzając kilkanaście domów dziecka z przygotowanymi prezentami. Rok tradycyjnie został zakończony uroczystym spotkaniem świątecznym, podczas którego zostały wręczone medale św. Stanisława BM osobom szlachetnym i wyjątkowym w swym działaniu. Oprócz organizacji spotkań tematycznych, branżowych i integracyjnych, Loża aktywnie działa na rzecz swoich członków i prowadziła liczne interwencje w ich imieniu.

Loża Katowicka - rok 2014

W 2014 roku Loża kontynuowała cykl spotkań prawnych i biznesowych, które – oprócz tematyki ekonomicznej i finansowej – zostały w tym roku wzbogacone o tematy z zakresu nowych technologii. Poza cyklicznymi spotkaniami dla członków Loży zostało zorganizowane spotkanie z Izbą Celną w Katowicach w ramach podpisanego porozumienia o współpracy obu organizacji oraz debata z kandydatami w wyborach do Europarlamentu. Jak co roku, wraz z Dziennikiem Zachodnim i UKS-em rozstrzygnięty został konkurs edukacyjny „Fiskus podpowiada”. Podczas Śląskiej Gali BCC członkowie Loży po raz 19. odebrali Statuetki Cezara Śląskiego Biznesu, a poprzedzająca Galę konferencja prasowa była okazją do wręczenia nagród dziennikarskich Ostre Pióra oraz rozmowy na temat zwiększenia udziału zielonej energii w przemyśle. Na grudniowym, świątecznym spotkaniu połączonym z koncertem kolęd podsumowano kolejny rok działalności Loży, a minister Adam Zdziebło wraz z Wojewodą Śląskim uhonorowali zasłużonych członków odznaczeniami prezydenckimi i marszałkowskimi – m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Działalność Loży to nie tylko spotkania, lecz przede wszystkim liczne interwencje w branży transportowej, energetycznej, górniczej oraz medycznej.

Loża Katowicka - rok 2013

Podczas spotkań Loży poruszane były zagadnienia takie jak: finansowanie przez ARP SA restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw; rozwój gospodarczy województwa śląskiego czy profilaktyka jako ekonomiczne podejście do zdrowia. Loża w 2013 r. kontynuowała cykl spotkań doradczych z kancelariami prawnymi na temat zabezpieczeń roszczeń wierzyciela przed upadłością dłużnika oraz ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie. W kalendarzu spotkań znalazło się również miejsce na sport – Loża była współorganizatorem turnieju tenisowego, który odbywał się w Katowicach oraz turnieju strzeleckiego dla członków BCC. Kolejny raz z Dziennikiem Zachodnim i UKS-em rozstrzygnięty został konkurs edukacyjny „Fiskus podpowiada”.

W czasie 18. Śląskiej Gali BCC zostały wręczone statuetki Cezara Śląskiego Biznesu. Śląska Gala była również okazją do uhonorowania członków BCC Złotymi i Srebrnymi Krzyżami Zasługi, które wraz z wojewodą śląskim Zygmuntem Łukaszczykiem wręczał minister Olgierd Dziekoński. Pod koniec listopada zorganizowana została jubileuszowa – X już – edycja imprezy „BCC Dzieciom” dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych ze Śląska. Ponad 1640 dzieci po kilku godzinach zabawy opuściło halę Expo Silesia z uśmiechem na twarzy i paczką świąteczną w rękach.

Loża Katowicka - rok 2012

W czasie licznych spotkań i seminariów w Loży Katowickiej BCC poruszane były tematy takie jak: firma w kryzysie, zarządzanie ryzykiem w okresie spowolnienia; szara strefa jako krzywe zwierciadło gospodarki oraz budżet 2013 – zagrożenia i szanse dla pracodawców.

W 2012 r. Loża kontynuowała cykl spotkań inwestycyjnych oraz spotkań doradczych z kancelarią prawną, jak również rozpoczęła cykliczne szkolenia z zakresu ubezpieczeń prowadzonych przez firmy ubezpieczeniowe i brokera ubezpieczeniowego.

Z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, Loża Katowicka zorganizował strefę kibica oraz Turniej Piłkarzyków o Puchar Kanclerza, w którym udział wzięli przedstawiciel władz samorządowych, środowisk medycznych i liczni przedsiębiorcy zrzeszeni w BCC.

Na corocznej Śląskiej Gali BCC po raz 18. zostały wręczone statuetki Cezara Śląskiego Biznesu. Śląska Gala była również okazją do uhonorowania członków BCC Złotymi i Srebrnymi Krzyżami Zasługi, które razem z wojewodą śląskim Zygmuntem Łukaszczykiem wręczał minister Olgierd Dziekoński. Pod koniec listopada zorganizowaliśmy dziewiątą już imprezę BCC Dzieciom dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych ze Śląska. Ponad 1500 dzieci po kilku godzinach zabawy opuściło halę Expo Silesia z uśmiechem na twarzy i paczką świąteczną w rękach.

Loża Katowicka - rok 2011

W czasie licznych spotkań i seminariów poruszane były tematy takie jak: kwestia autonomii Śląska, powołanie Regionalnego Forum Terytorialnego, reaktywacja śląskiego sportu. Pogłębiono integrację i współpracę środowiska biznesu na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów gospodarczych i społecznych.

W minionym roku gośćmi Loży byli: marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz, wiceprezes BCC Zbigniew Żurek, ambasador Federacji Rosyjskiej Aleksander Alekseev, attache ds. kultury Ambasady FR Elena Bobrysheva, doradca Przedstawicielstwa Handlowego FR Alexander Ershov.

W czasie Śląskiej Gali najlepsze firmy z regionu zostały uhonorowane Cezarami Śląskiego Biznesu, statuetkę specjalną za wybitne osiągnięcia na polu nauki, w ciągu 20 lat istnienia Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, odebrał je dyrektor dr Jan Sarna. Zastały również wręczone dyplomy potwierdzające Członkostwo Honorowe BCC, odebrało je aż dwóch wybitnych lekarzy: prof. Maria Formińska-Kapuścik oraz prof. Jerzy Widuchowski.

Już po raz ósmy zorganizowano imprezę dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych ze Śląska – „BCC Dzieciom”. Dzięki pomocy kilkudziesięciu śląskich firm oraz Śląskiego Banku Żywności, 1600  dzieci goszczących w hali Expo Silesia w Sosnowcu, otrzymało świąteczne paczki i kilka godzin spędziło na zabawie.

Siedziba

Loża Katowicka BCC
ul. Niska 40
40-678 Katowice
tel. 601 430 404
e-mail: loza.katowicka@bcc.org.pl

Lista członków

Spotkania w Loży Katowickiej

Witamy w Klubie

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL